Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

SỰ THÀNH TÍN CỦA CHÚA


“Ngài có nói rằng: Ta sẽ làm ơn cho ngươi”    
Sáng 
Thế Ký 32:12
 

Lúc Gia-cốp còn ở phía bên kia rạch Gia-bốc và Ê-sau sắp đến với một đám người võ trang, ông thiết tha cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ ông và ông đã đưa ra luận cứ chủ yếu sau đây để khẩn xin: “Ngài có nói rằng: Ta sẽ làm ơn cho ngươi”. Ôi, lời phân trần ấy có sức mạnh biết bao! Ông đã bắt tay Đức Chúa Trời căn cứ vào lời phán của Ngài: “Ngài có nói”. Thuộc tính thành tín của Đức Chúa Trời là một chiếc sừng lộng lẫy của bàn thờ để chúng ta nắm chặt lấy; nhưng lời hứa tự có trong thuộc tính ấy với một cái gì còn hơn nữa, là điều về chúng ta có thể nắm lấy càng chắc chắn hơn: “Ngài có phán rằng: Ta sẽ làm ơn cho ngươi”. Mà Ngài đã phán, thì há sẽ chẳng thực hiệnsao? “Thà Đức Chúa Trời chân thật còn hơn mọi người đều nói dối”. Ngàisẽ không chân thật nữa sao? 

Phải chăng mọi lời từ môi miệng Ngài phán ra đều sẽ không tồn tại vững chắc và được ứng nghiệm? Trong ngày lễ khánh thành đền thờ, Sa-lô-môn đã dùng cùng một lời phân trần mạnh mẽ đó. Ông nài xin ĐứcChúa Trời hãy nhớ lại lời Ngài đã hứa với vua cha là Đa-vít rằng Ngài sẽ chúc phước cho chỗ đó. Khi người nào đưa ra một lời hứa, thì người ấy đặt cả danh dự của mình vào đó, người ấy dùng chính tay mình ký vào đó và phải lo hoàn thành lời hứa đúng kỳ hạn, nếu không người ấy vẫn còn mắc nợ. Chưa bao giờ có chỗ nào chép rằng Đức Chúa Trời thất hứa, do đó chi phiếu của Ngài ký đã làm nhục Ngài. Giấy tín dụng của Đấng Chí Cao chẳng bao giờ bị mất giá trị và sẽ chẳng bao giờ bị như vậy. Ngài hành động rất đúng kỳ hạn, ngày giờ: Ngài chẳng bao giờ làm trước kỳ hán, nhưng cũng chẳng bao giờ làm trễ hạn. 

Hãy xét thật kỹ Kinh Thánh và so sánh với từng trải của những ngườithuộc về Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy rằng cả hai trùng hợp nhau từ đầu chí cuối. Nhiều vị trưởng lão, tóc đã hoa râm, từng đồng thanh với Giô-suê mà nói rằng: “Trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi”. Nếu bạn được một lời hứa nào của Đức Chúa Trời thì bạn không cần phải viện dẫn nó ra với chữ “nếu”; bạn phải thốt ra với một niềm tin chắc chắn. Chúa muốn làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài, nếu không, Ngài đã không hứa. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ hứa để trấn an, để giữ chúng ta bằng một niềm hy vọng tạm thời mà thôi, để cuối cùng Ngài sẽ bỏ rơi chúng ta, nhưng khi Ngài phán, thì chính là vì Ngài muốn làm đúng như điều Ngài đã phán.
Ms. Charles Spurgeon

Theo cdnvn.com