Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

HÃY VUNG LƯỠI LIỀM VÀO ĐỒNG LÚA CHÍN VÀNG


Ông Myconius, bạn của Luther, khi đêm thứ nhất vào tu viện với ý định trở nên một vị tu sĩ, ông đã nằm chiêm bao, dường như ông đang một mình đi trên đường vắng rộng lớn. Thình lình có kẻ dẫn đường xuất hiện và dắt ông tiến tới một thung lũng đẹp đẽ, có dòng nước êm nhẹ chảy qua, song ông chẳng dược phép uống. Rồi từ một suối, lòng cẩm thạch, nước trong trẻo, ông thử quì xuống mà uống, thì kìa, Cứu Chúa bị đóng đinh vào thập tự giá hiện lên trước mà ông và từ các vết thương của Ngài, suối nước trào ra đầy dẫy. Trong giây lát, kẻ dẫn đường xô ông xuống suối. Môi miệng ông đụng vết thương của Ngài và ông uống nước dịu ngọt, không bao giờ khát nữa. 

Liền ngay khi ông được mát mẻ, kẻ dẫn đường đưa ông đi xa. Ông tới một đồng bằng rộng lớn, đầy dẫy bông lúa rung rinh trước gió. Kẻ dẫn đường bảo ông hãy gặt lúa. Ông từ chối, nói rằng mình hoàn toàn không thể làm việc ấy. Người dẫn đường đáp:
- Điều ngươi chẳng biết thì ngươi sẽ học.

Ông thì thấy một người thợ gặt đơn độc đang làm việc với lưỡi liềm và cố gắng lạ lùng, dường như anh ta đang quyết định gặt hái tất cả khu ruộng này. Kẻ dẫn đường bảo ông hãy nhập bọn với người thợ gặt ấy rồi cầm lấy lưỡi liềm mà chỉ cho ông biết cách phải làm thế nào.
Kẻ dẫn đường lại đưa ông tới một ngọn đồi. Ông nhìn xem đồng bằng rộng lớn ở phía dưới mình, rồi ngạc nhiên hỏi:

- Có ít thợ như thế, thì biết bao lâu mới gặt xong khu ruộng rộng lớn này?
Kẻ dẫn đường đáp:

- Phải gặt xong trước khi mùa đông tới. Hãy hết sức làm việc đi, chẳng bao lâu Chúa của mùa gặt sẽ gởi thêm con gặt tới.

Mệt mỏi vì làm việc khó nhọc, Myconius nghỉ ngơi một chút. Đấng bị đóng đinh vào thập tự giá lại ở bên cạnh ông hình hài tiều tụy và xài xể. Kẻ dẫn đường đặt tay trên Myconius mà lại rằng:

- Ngươi phải nên giống như Ngài.  
Nghe mấy lời ấy xong, người nằm chiêm bao thức dậy với một cuộc sống sốt sắng, yêu thương. Ông tìm thấy Cứu Chúa cho chính linh hồn mình, rồi đi rao giảng về Ngài cho kẻ khác. Từ đó, ông cùng Martin Luther làm việc trong đồng ruộng rộng lớn cho tới lúc nhiều con gặt dấy lên từ bốn phía và vụ gặt xong trước khi mùa đông tới.

www.cdnvn.com