Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

ĐẤNG A-MEN


                                "Đấng A-men" Khải Huyền 3:14
 
Chữ A-men nghiêm trng xác nhận những gì đi trước nó và Chúa Giê-xu là Đấng xác nhận cho nên chữ A-men trong tất cả các lời hứa của Ngài vn muôn đời bất biến. Thưa bạn là tội nhân tôi muốn bạn suy nghĩ điều đó để được yên ủi. Chúa Giê-xuChrist phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”. Nếu bạn đến với Ngài, Ngài sẽ phán với linh hồn bạn rằng “A-men”; lời hứa của Ngài sẽ thành sự thật cho bạn. Lúc còn ở trong xác thịt, Ngài đã phán:“Ta sẽ không bỏ cây sậy đã giập”. Ôi, hỡi bạn là người có tấm lòng khốn khó, tan vỡ, giập nát, nếu bạn đến với Ngài, Ngài sẽ phán “A-men” với bạn và điều đó sẽ thành sự thật cho linh hồn bạn như hàng trăm trường hợp đã xảy ra trong những năm vừa qua.

Thưa bạn là tín đồ Đấng Christnếu không có một lời nào phán ra từ môi miệng Cứu Chúa mà bị rút lại, thì phải chăng chính bạn cũng được yên ủi? Dầu trời đất đều qua đi, nhưng lời Chúa Giê-xu vẫn tồn tại. Nếu bạn chỉ nắm chặt lấy chỉ một nửa phần của một lời hứa nào đó mà thôi, bạn sẽ nhận thấy rằng nó sẽ thành sự thật. Hãy coi chừng kẻ thù được gọi là “đưa cướp lời hứa”, vẫn phá hoại phần yên ủi trong lời Kinh Thánhcủa Đức Chúa Trời. 

Chúa Giê-xu là Đấng xác nhận, là Đấng A-men trong tất cả các chứcvụ của Ngài. Ngài vốn là Thầy Tế Lễ để tha tội và tẩy sạch và Ngài vẫn còn là Thầy Tế Lễ A-men. Ngài vốn là nhà Vua để cai trị dân Ngài, để dùng cánh tay quyền năng Ngài bênh vực họ và Ngài vẫn còn y nguyên là nhà Vua A-men. Ngài là Tiên Tri xưa để bảo trước những việc gì sẽ xảy đến; và hiện nay môi miệng Ngài vẫn còn là môi miệng dịu dàng, ngọt ngào hơn hết, luôn luôn nhỏ giọt mật ong, Ngài là Tiên Tri A-menvậy Ngài là Đấng A-men vì công lao huyết Ngài; Ngài là Đấng A-men vì sự công nghĩa Ngài. Dẫu cõi thiên nhiên sẽ hư nát, chiếc áo thánh thiêng liêng ấy vẫn còn đẹp đẽ, quang vinh hơn bao giờ hết. Ngài là Đấng A-men trong tất cả các danh hiệu đơn giản nhất, là Chồng không bao giờtìm cách ly dị của bạn, là bạn hữu nhưng gắn bó còn hơn cả một người anh em một thịt; là người thân của bạn vẫn ở bên bạn trong trũng bóng chết là Đấng giúp đỡ và giải cứu là Thành Trì và là Tháp Cao của bạn; là sừng của sức lực của lòng tin cậy, của niềm vui cho bạn là Đấng có mọisự trong mọi sự của bạn và là Đấng xác nhận và A men của bạn trong mọi sự. 
Ms. Charles Spurgeon
Theo cdnvn.com