Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Nghi Ngờ Và Đức Tin

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời tôi (Giăng 20: 28)Có thể nào đã tin Chúa Giê-xu, nhưng thỉnh thoảng có nghi ngờ về vấn đề đức tin, mà tín nhân vẫn phục vụ Chúa hiệu quả không? Một số người cho rằng Cơ Đốc nhân trưởng thành và đang tăng trưởng, không bao giờ thắc mắc về niềm tin của họ. Nhưng giống như chúng ta có những kinh nghiệm có thể xây nên đức tin mình, thì chúng ta cũng có những kinh nghiệm khiến mình đôi lúc nghi ngờ. 

Môn đồ Thô-ma lúc đầu nghi ngờ tường thuật về sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ông nói, "Nếu tôi không thấy dấu đinh trên bàn tay Ngài... thì tôi không tin" (Giăng 20:25). Đấng Christ không quở trách Thô-ma, mà cho ông thấy chứng cớ ông yêu cầu. Kinh ngạc vì đã chứng kiến Cứu Chúa phục sinh, Thô-ma la lớn: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!" (20:28). Sau sự kiện này, Tân Ước hoàn toàn im lặng về Thô-ma. 

Tuy nhiên, một số truyền thuyết về Hội Thánh đầu tiên, nói Thô-ma đã đi làm giáo sĩ tại Ấn Độ. Chuyện kể rằng trong lúc ở đó, ông rao giảng Phúc Âm, làm phép lạ và mở hội thánh. Một số hội thánh trong số này tại Ấn Độ vẫn còn là những hội chúng tích cực, có nguồn gốc từ thời Thô-ma. 

Nghi ngờ không nhất thiết phải là một cách sống. Hãy để Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn vào sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về sự thực hữu của Ngài. Hãy làm mới lại đức tin mình. Bạn vẫn còn có thể làm nhiều việc lớn cho Ngài. - Dennis FisherHãy học tập nghi ngờ những điều mình hoài nghi
và tin vào niềm tin của mình
.