Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Ai Muốn Làm Triệu Phú?ImageMột trong những trò chơi trên vô tuyến truyền hình được nhiều người tham dự và chú ý theo dõi hiện nay là trò chơi "Ai muốn thành triệu phú." Trong trò chơi nầy, người dự thi trả lời bằng cách chọn một trong bốn câu trả lời cho sẵn. Trong bốn câu trả lời nầy, chỉ có một câu đúng. Người dự thi có thể hỏi ý kiến của khán giả, của một người bạn hay xin bỏ đi hai câu sai để mình dễ chọn lựa hơn. Chúng tôi không tổ chức trò chơi trong chương trình phát thanh nầy, nhưng muốn đặt một câu hỏi của đời sống trong khung cảnh của trò chơi nầy để chúng ta tìm một câu trả lời cho chính mình.


Trong Thánh Kinh đã có lần có người đến hỏi Chúa Giê-xu: "Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Theo ý Bạn thì câu trả lời cho câu hỏi nầy là gì? Làm thế nào để kinh nghiệm sự sống vĩnh hằng? Sự sống vĩnh hằng là điều con người luôn luôn tìm kiếm. Sự sống vĩnh hằng không phải là trường sinh bất tử nhưng là một đời sống có ý nghĩa trên cõi đời nầy và cuộc sống phước hạnh trong đời sau. Nói khác đi, làm thế nào để được cứu rỗi, được giải thoát? Cũng giống như trò chơi "Ai muốn thành triệu phú," có ít nhất là bốn câu trả lời cho câu hỏi nầy:

1. Câu trả lời thứ nhất, người đến hỏi Chúa Giê-xu đã tự trả lời cho mình. Câu trả lời đó là vâng giữ các giới răn của Chúa. Chúa hỏi người đó: "Ngươi đã biết các điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ." Người nầy một mặt đến hỏi Chúa, nhưng mặt khác người đó tự hào vì cho rằng mình đã giữ trọn luật lệ của Chúa. Nhiều người trong chúng ta ngày nay cũng vậy. Chúng ta nghĩ rằng mình đã vâng giữ đủ mọi luật lệ tôn giáo, làm lành lánh dữ, như thế mình cũng đủ tiêu chuẩn để vào Nước Chúa. Nhưng cũng tương tự như người đến đặt câu hỏi với Chúa. Đây là câu Chúa nói với người đó: "Còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời, bấy giờ hãy đến mà theo Ta."


Câu trả lời của Chúa Giê-xu không hàm ý rằng cứ phân phát gia tài độ thế là được cứu vì có hai điều chúng ta cần để ý ở đây: (1) Vấn đề chính không phải là bán hết gia tài nhưng là theo Chúa. Chúa bảo: "Hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời, bấy giờ hãy đến mà theo Ta." Theo Chúa hàm ý đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa và sống cuộc đời do Chúa tể trị. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa trong thân xác con người. Ngài là Đấng duy nhất đã chịu chết thay cho con người, nên chúng ta có bổn phận phải tôn thờ Ngài, trao phó trọn cuộc sống của chúng ta cho Chúa. (2) Sở dĩ Chúa Giê-xu bảo người nầy bán hết gia tài phân phát cho kẻ nghèo là vì đây là một người rất giàu. Thánh Kinh cho biết, "Người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm!" Chúa Giê-xu muốn xem người đó đặt giá trị của mình vào đâu? Vào của cải vật chất hay vào sự sống đời đời như lời người ấy nói. Người ấy nói rằng muốn có sự sống vĩnh hằng, nhưng khi Chúa bảo hãy bán gia tài phân phát cho người nghèo để có của cải trên trời, người ấy lại buồn rầu, lui bước.

Để có thể kinh nghiệm sự sống vĩnh hằng, chúng ta phải nhận ra đâu là chân giá trị của đời sống: của cải vật chất đời nầy hay của cải ở trên trời. Chúa không cấm người theo Chúa giàu có vì có rất nhiều người theo Chúa là những người giàu có ở trần gian nầy. Vấn đề là chúng ta có giàu có nơi Đức Chúa Trời hay không, nghĩa là chúng ta sử dụng của cải, tài sản mình như thế nào? Cho những giá trị đích thực hay cho những gì tạm thời, chóng qua của trần thế.

Câu trả lời thứ nhất của việc hưởng sự sống vĩnh hằng như vậy không phải là dựa vào việc vâng giữ điều luật, giới răn, dù là điều luật giới răn của Chúa vì không một người nào có thể tuân thủ mọi giới răn được cả.

2. Câu trả lời thứ hai cho vấn đề cứu rỗi theo ý kiến của một số người là con giòng cháu giống hay sinh ra là người có đạo. Giới lãnh tôn giáo trong thời Chúa Giê-xu đã hãnh diện về điều nầy, nhưng đây là lời sứ giả của Chúa nói với họ: "Đừng tự khoe rằng Áp-ra-ham là tổ chúng ta vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sinh ra con cái cho Áp-ra-ham được." Nhiều người cho rằng vì mình là đạo dòng cho nên sự sống vĩnh hằng là điều chắc chắn, được đảm bảo cho mình. Không có gì sai lầm hơn vì Lời Chúa khẳng định, "Linh hồn cha cũng như linh hồn con, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết." Lời Chúa cũng dạy, "Nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời." Mỗi cá nhân là một linh hồn độc lập trước mặt Thiên Chúa, không ai có thể tin thế cho ai và điều kiện duy nhất để vào Nước Trời là mỗi cá nhân phải được tái sinh, được sinh lại qua sức mạnh tái tạo của Thiên Chúa.

3. Câu trả lời thứ ba cho vấn đề làm thế nào để hưởng được sự sống vĩnh hằng là suy luận thông thường của con người thường được gọi là thuyết cân bằng. Những người nầy chủ trương rằng đã là người thì không ai tránh khỏi làm điều xấu tuy nhiên con người cũng có làm điều tốt, làm việc thiện. Cho rằng tôi có làm nhiều điều xấu nhưng tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc thiện, điều lành, Thiên Chúa chắc chắn phải kể tôi là tốt và cho tôi được hưởng Nước Chúa. Đây là suy luận của con người nhưng đây không phải là tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Thật ra, chính người xưa cũng đã nói: "Suốt đời làm thiện, thiện không có đủ; một ngày làm ác, ác đã có dư." Cũng có người đã thử mỗi khi làm điều lành thì bỏ vào hũ một hột đậu trắng, mỗi khi làm điều quấy thì bỏ vào hũ một hột đậu đen. Chẳng bao lâu hũ đậu đen đã đầy mà hũ đậu trắng chẳng đến đâu. Có người đã nói, cố gắng làm lành để được cứu rỗi chẳng khác gì một người cố nhảy để lên đến được mặt trăng, một việc không bao giờ có thể xảy ra. Phải có một sức mạnh khác, như sức mạnh của phi thuyền mới đưa chúng ta ra khỏi hấp lực của quả đất. Cũng vậy, chỉ Thiên Chúa từ trên đến với con người qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu mới có thể cứu rỗi con người.

4. Và đó chính là câu trả lời thứ tư cho vấn đề cứu rỗi. Phúc Âm của Chúa Giê-xu là giải pháp của Thiên Chúa từ trời đến với con người. Tôn giáo chỉ là cố gắng riêng của con người hoặc là qua việc giữ luật, qua con giòng cháu giống hay qua cố gắng làm lành lánh dữ, tất cả đều có một thiếu hụt, đó là nó phát xuất từ con người. Con người với bản chất tội lỗi không thể nào sinh sản được điều tốt. Chỉ một mình Chúa Giê-xu với bản án tội lỗi mà Ngài đã chịu thay cho chúng ta trên thập tự giá mới có thể cứu rỗi chúng ta. Phúc Âm chúng tôi loan báo cho quý vị hàng tuần trên đài phát thanh nầy là chương trình cứu chuộc Thiên Chúa dành cho nhân loại mà chúng ta chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin. Đức tin chân thành như đức tin của một đứa bé đưa tay ra tiếp nhận món quà cứu rỗi. Lời Chúa dạy: "Chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người là Chúa Giê-xu Ki-tô, là người." Chúa Giê-xu là Trời nhưng cũng là người. Chỉ một mình Ngài mới có thể ban ơn cứu rỗi cho chúng ta.

Trong trò chơi, "Ai muốn thành triệu phú," người hướng dẫn luôn luôn hỏi: "Đây có phải là câu trả lời cuối cùng của Bạn không?" Hôm nay chúng tôi cũng muốn hỏi quý vị một câu tương tự: "Đây có phải là câu trả lời cuối cùng của quý vị không?" Quý vị cũng biết là cuối cùng chỉ có thể có một câu trả lời đúng. Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời không phải vì Chúa ngạo mạn hay trịch thượng nhưng chỉ vì một vấn đề duy nhất con người không thể chối cãi, đó là Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, đến với con người, chịu chết thế cho con người để cứu con người. Không tin nhận Chúa, khước từ Ngài, chúng ta không thể có con đường nào khác vì con đường của Chúa Giê-xu là con đường đến từ trời, mọi con đường khác là cố gắng của con người. Vấn đề không phải là đúng hay sai theo quan điểm của con người nhưng vấn đề là đúng hay sai theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Nhiệm vụ của người loan báo Phúc Âm là loan báo, tiếp nhận hay khước từ là trách nhiệm của người được loan báo. Trong ngày cuối cùng, trước tòa án của Thiên Chúa, chúng ta không thể chạy chữa nếu đã được nghe mà vẫn khước từ. Câu trả lời cuối cùng của Bạn với Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu là gì?

Mục sư  Nguyễn Thỉ