Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Hỏi & Đáp: Luật Cấm Ăn , Huyết, Mỡ và Các Loài Không Tinh Sạch

Hỏi:
Trong Công vụ các sứ đồ 15:
20 song khá viết thơ dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết.29 tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an.

Phao-lô không nhắc tới việc cấm ăn mỡ khi rao giảng cho dân ngoại (dân ngoại không biết luật Cựu Ước cấm ăn mỡ). Vậy, mỡ có nằm trong số các thức ăn không tinh sạch thời Cựu Ước nay đã được làm sạch và có thể ăn được ?
Xét theo luật Cựu Ước, mỡ bị cấm. Vậy mỡ cá có được dùng?

Đáp:
Thánh Kinh đề cập đến việc cấm ăn mỡ (3:16, 17) trong bối cảnh: những thứ mỡ đó được dùng để làm của lễ dâng lên Đức Giê-hô-va.
Thời Tân Ước việc dâng con sinh theo nghĩa đen không còn nữa vì Đấng Christ đã dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội cho nhân loại và con dân Chúa thì dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Chúa. Như vậy, tất cả những luật liên quan đến việc dâng các sinh tế và của lễ không còn thực hiện theo cách cũ (có tính cách tiêu biểu - là bóng) nhưng được thực hiện theo cách mới (có tính cách thật sự - là hình) bởi Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời thời Tân Ước, tức là những người tin nhận Đấng Christ.
Riêng về huyết thì lúc nào cũng tiêu biểu cho sự sống (Lê-vi Ký 17:14) và là giá phải trả cho sự tha tội (Hê-bơ-rơ 9:22), cho nên huyết có tính thiêng liêng, không thể dùng làm thực phẩm.
Mỡ là phần phần béo tốt, thơm ngon nhất, bao chung quanh các bộ phận quan trọng của con sinh tiêu biểu cho những gì tốt nhất trong mọi phương diện, hoạt động, sở hữu của chúng ta mà chúng ta nên dâng lên Chúa. Mọi thứ tốt nhất trong chúng ta và của chúng ta đời đời thuộc về Đức Giê-hô-va, chúng ta không được chiếm dụng chúng làm của riêng cho mình sau khi chúng ta đã dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Chúa (Rô-ma 12:1).
Các loài thú không tinh sạch, bị kể là không tinh sạch vì chúng ăn các thức ô uế nên mang nhiều mầm bệnh - chức năng của chúng là dọn vệ sinh cho trái đất, không bị cấm ăn trước khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập.
Từ trước cơn nước lụt Chúa đã phân biệt loài tinh sạch và loài không tinh sạch dù lúc đó chưa có mạng lịnh cho phép loài người ăn thịt (Sáng Thế Ký 1:29). Sau cơn nước lụt, Chúa cho phép loài người được ăn thịt nhưng không cấm việc ăn các loài không tinh sạch mà chỉ cấm ăn huyết (Sáng Thế Ký9:3); có lẽ vì lúc ấy hệ miễn nhiễm của loài người còn đủ mạnh để chống lại các mầm bệnh từ các thực phẩm không tinh sạch.
Từ sau khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập cho đến khi Hội Thánh được thành lập thì Chúa cấm con dân Chúa ăn các thức ăn không tinh sạch, có lẽ vì hệ miễn nhiễm của loài người đã suy yếu đi khiến cho sự ăn các thú không tinh sạch dễ gây ra bệnh.
Sau khi Đức Chúa Jesus Christ đã hoàn thành công cuộc chuộc tội cho nhân loại thì con dân Chúa không cần kiêng các thức ăn không tinh sạch nữa, vì Chúa đã làm cho các thú vật ô uế trở nên tinh sạch (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:12-16) mà chỉ cần cầu nguyện, cảm tạ Chúa để ăn:
Rô-ma 14:14 Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jesus rằng, chẳng có vật gì vốn là dơ dáy; chỉ có ai tưởng vật nào là dơ dáy, thì nó là dơ dáy cho người ấy mà thôi.
Rô-ma 14:20 Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thánh sạch; nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm, thì là ác.
I Ti-mô-thê 4:4, 5 Vả, mọi vật Thiên Chúa đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; vì nhờ Lời Thiên Chúa và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.
Tít 1:15 Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng, cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả; trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa.
Ý nghĩa của Công Vụ Các Sứ Đồ 10:12-16 là toàn thể thế gian đã nhờ huyết của Đấng Christ đổ ra mà được tinh sạch (Cô-lô-se 1:20). Các loài thú thì đương nhiên được tinh sạch nhưng loài người phải tiếp nhận sự sự đổ huyết của Chúa thì mới được tinh sạch. Dầu mọi sự đã được tinh sạch nhưng nếu bị cúng tế cho thần tượng thì trở thành ô uế, vì vậy con dân Chúa không được ăn thức ăn đã cúng tế cho thần tượng.
Vậy, các anh chị em có thể ăn mỡ hoặc thịt mèo, thịt chó, thịt heo..., thịt các loài cá không vảy, tôm, cua, nghêu, sò, ốc, hến, ghẹ, ba khía... mà không sợ phạm điều răn và luật pháp của Chúa. Tuy nhiên, phải tùy theo sức khỏe và các sự dị ứng của cơ thể mình mà kiêng cữ hoặc ăn ít một số thức ăn.
Tim Huỳnh