Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Chuyến Tàu Đi Vào Cõi Chết (2)Nhân Loại ở Trong Tình Trạng Bất Lực


Chúa là Đấng Sáng Tạo vạn vật là Đấng Thánh Khiết. Ngài là Đấng tuyệt đối công nghĩa và là Đức Chúa Trời tuyệt đối công minh. Trong sự thánh khiết của Ngài, Ngài không thể kết giao với tội lỗi và tội nhân (1 Giăng 1:5). Là Đức Chúa Trời công bằng, Ngài không thể và không bao giờ cho phép tội lỗi không bị trừng phạt. Không có một cách nào một con người bất toàn có thể có mối liên hệ với một Đức Chúa Trời hoàn toàn. Hầu như hoàn toàn không thể được với mọi cố gắng của con người. Với con người điều đó không thể được, nhưng với Chúa không có điều gì không thể làm được (Mathiơ 19:26b). Do đó, trong sự vật lộn với vận mệnh con người không thể và sẽ không thỏa mản tiêu chuẩn của Chúa trong sự thánh khiết của Ngài. Có người nghĩ rằng họ là một người "tốt" nhưng Chúa phán rằng, "Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không." (Rôma 3:12b). Người khác nghĩ rằng họ sống một đời sống tốt lành. Chúa đáp lại rằng, "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không." (Rôma 3:10). Một người khác nghĩ rằng anh ta có thể chứng minh rằng anh ta giữ luật pháp của Chúa. Chúa trả lời cho người đó rằng: "..Người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu" (Ga-la-ti 2:16a).
 Cuối cùng, con người không còn có lý cớ nỗ lực nào khác để trốn thoát được phán quyết thiên thượng của Chúa đỗ trên tất cả mọi người (Rôma 3:23). Không có một lối thoát nào khác khỏi sự phán xét của Chúa. Tất cả mọi người đều chịu phán xét, kết án, rồi bị giam hãm đời đời trong Địa ngục. Dầu có cố gắng đến đâu đi nữa để tránh thoát số phận này, một việc hầu như không thể làm được. Có phải điều này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng không thể nào tránh thoát được phán quyết của Chúa? Tuyệt đối là không. Đức Chúa Trời chỉ cho phép một cách duy nhất để tránh thoát được việc này. Phương cách qua ân điển của Chúa. Làm theo đúng phương cách này sẽ được tha thứ, hay là lựa chọn việc khước từ nó và phải chịu đương đầu với cơn thạnh nộ đời đời của Đức Chúa Trời (Giăng 3:36). 

Tin MừngĐang khi con người tìm đủ mọi cách để trốn thoát sự phán xét của Chúa, có một người đến để cứu vớt họ. Người đó là Chúa Jêsus Christ, Con độc sanh của Đức Chúa Trời. Ngài tự tình nguyện chính mình Ngài là Con vô tội không chỗ trách được, để thỏa mản những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, bằng lòng gánh lấy án phạt là sự chết của nhân loại vào cho chính Ngài. Nói về con người độc đáo này, là Đức Chúa Jêsus Christ, Giăng Báp Tít nói về sự độc nhất của Chúa Jêsus Christ như sau:


"Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi." (Giăng 1:29b). Sứ đồ Phi-e-rơ thêm vào, "Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh." (I Phi-e-rơ 2:24). Sứ đồ Phao-lô khẳng khắn tuyên bố rằng:" Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết." (Rôma 5:8). Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói rằng: "Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời." (Hê-bơ-rơ 9:12) Tin Mừng Nầy Có Thể Tốt Đẹp Như Thế Nào?Giá của hình phạt tử hình đã được trả trọn vẹn. Chướng ngại giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết và con người bất chính đã được cất khỏi. Tội lỗi đã ngăn cách con người và Đức Chúa Trời.Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Ðức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.(Ê-sai 59:2). Chúa Jêsus Christ đã dời bỏ sự cản trở này bằng cái chết của Ngài trên Thập Tự Giá thay thế cho chúng ta. Lời r ủa ám nghiện đặt để trên con người vì sự bất lực của con người không thể giữ trọn luật pháp đã bị trút bỏ cũng qua sự chết thế cho này. Ðấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Ðáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ (Ga-la-ti 3:13b). Chỉ một mình Chúa Jêsus, không có một sự đóng góp nào của con người, làm sự giải hòa với Đức Chúa Trời (1 Ti-mô-thê 2:5). Cái trở ngại của bức tường khổng lồ và không thể xuyên qua được, do hậu quả thất bại của con người trong việc không tuân theo mạng lệnh của Chúa và những nỗ lực của con người không đủ sức để hoàn thành nguyện ước, đã được Chúa Jêsus Christ giải quyết trên Thập Tự Giá. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự (Cô-lô-se 2:14).Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức thường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. (Ê-phê-sô 2:14, 15a).


Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết.(Rôma 5:8). 


Sự Giải Thoát Đáng Nhớ


Hãy suy nghĩ trở lại về sự tương tự của chuyến tàu nhắm vào hướng trại tử vong. Sau khi người đàn ông vô tội tình nguyện mạng sống của mình, vị quan tòa thiết đặt một điều kiện là những ai muốn rời chuyến tàu định mệnh phải xuyên qua một cửa ấn định. Cái lối ra này nói lên danh dự cho cái chết của người vô tội chết thay cho những người trên chuyến tàu. Một lối ra thật đáng nhớ! Hãy suy nghĩ về những gì xuyên qua tâm trí của những người bị kết án tuân theo lệnh của vị thẩm phán và đi ra được tự do. Cũng tương tự như vậy, Đức Chúa Trời đã ban hành một mệnh lệnh từ Tòa Án của Ngài trên thiên đàng. Quyết định duy nhất thỏa đáng theo công lý hoàn hảo của Ngài là đi vào theo một ngã DUY NHẤT. Không có sự dung hòa cho một cái lối nào khác. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời thật đúng đắn. Tất cả hành khách phải đi ra xuyên qua một cửa duy nhất. Bất cứ ai muốn vào thiên đàng phải đi qua một lối do Chúa ấn định. 


Anh Châu