Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

ĐƯỜNG THẬP TỰ


Đường vinh dự là con đường thập tự
Đường của Cha, con mong mỏi bước theo   
Con đường hẹp thật gồ ghề khó bước
Nương sức Chúa con từng bước theo Ngài. Đấng Cứu Chuộc đã từng đi đường ấy
Lưng của Ngài phải oằn dưới lằn roi
Bởi thống khổ Ngài chịu, để con được mạnh lành
Jesus ôi, con yêu Ngài son sắt
Nguyện một lòng thờ phượng Chúa tín trung
Quyết rao truyền Thập tự giá đến cùng
Để bao người được hưởng ơn cứu độ.

 
     - Lydia -