Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

CHIỀU TRÊN ĐỒI GÔGÔTHA
Đường về Gôgôtha, chiều xuống chậm
Đoàn dân đông buồn bã cúi đầu
Nắng ửng vàng trên thập tự treo cao
Kìa chân Chúa đang trở mình hấp hối.                             
              
Vì tình yêu - Chúa dang tay chịu tội
Cứu muôn dân - dòng huyết báu tuôn tràn                 

Như chiên câm - chẳng mở miệng oán than
Chúa gục xuống trong bóng chiều tàn khốc.

Gôgôtha trong những giờ đơn độc
"Đức Chúa Trời ơi, sao nỡ bỏ tôi!
Giờ đau thương nay đã trọn vẹn rồi
Cảm tạ Chúa dành cho con chiến thắng". 
Chúa gục xuống trong tâm tình tắc nghẹn
Bóng tối tỏa ra bao phủ trần gian
Thầy đội đứng bên xem thấy ngỡ ngàng
Người này đúng là một Vì Chân Chúa.


Gôgôtha nghìn thu còn sáng mãi
Tình yêu thương tuyệt diệu - Chúa Jesus
Gôgôtha, Đường cứu rỗi nhân từ
Dòng huyết báu - phủ tình yêu vĩnh cửu!

Tam Hải