Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Đức Tin Đắc Thắng

Đọc: 1 Sa mu ên 1:1-18.

"Tôi lớn tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va, và từ núi thánh, Ngài đáp lời tôi." (Thi Thiên 3:4)
            Có vài điều gây trở ngại cho người bắt tay vào công việc mới, như chỉ trích từ người cũ chẳng hạn. Những ông chủ giỏi thuê người, thì biết cách bảo vệ nhân viên mới, bằng cách cắt đặt những cố vấn sẵn sàng chở che họ trước những lời nhạo báng không cần thiết. 


            An-ne là một tấm gương giúp chúng ta xử lý những lời chỉ trích và niềm khát khao sâu xa trong lòng (1 Sa-mu-ên 1:1-18). Bên cạnh một người chồng không hiểu mình, một người ngang hàng hay nhiếc móc, và một thầy tế lễ hay chỉ trích quá lời, An-ne tìm đường băng qua sương mù bằng cách tâm sự với Đức Chúa Trời (c.10). Dù chúng ta biết Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin của An-ne bằng cách cho bà một đứa con, nhưng chúng ta không biết chắc sự chúc phước của Hê-li, chỉ là một lời chúc, hay đó chính là lời hứa từ Đức Chúa Trời (c.17). Tôi tin là vẻ mặt không còn buồn của bà phát xuất từ sự bình an sau khi tâm sự với Chúa. 


            Chúng ta được tạo dựng để có mối liên hệ với Đức Chúa Trời; và khi chúng ta nâng mối liên hệ này lên tầm thân thiết, thì chúng ta được buộc chặt không chỉ với sự hiện diện của Ngài mà còn với năng lực của Ngài. Những lời cầu nguyện nói lên niềm đau cùng xúc cảm của chúng ta, chắc chắn được Đức Chúa Trời đón nhận, vì Ngài thấy chúng ta tin cậy Ngài. Chúng ta sẽ thường thấy triển vọng, và hầu như luôn luôn được an ủi sau đó, vì biết mình đã phó thác những điều làm phiền mình dù là lời chỉ trích hay là những ao ước sâu xa cho Đấng có khả năng giải quyết tốt nhất cho mình. 
Randy Kilgore.

Khi cầu nguyện, có lòng mà thiếu lời, vẫn tốt hơn có lời mà thiếu lòng. 

In prayer, it's better to have a heart without words than words without heart.Source: Daily Bread.