Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Lời Nói"Lời nói anh em phải có ân-hậu theo luôn, 
Và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên
đối đáp mỗi người là thế nào." (Cô-Lô-Se 4:6)


Phần con xin Chúa thương ban
Lấy lời chân thật, sẻ-san cho đời.
Một lời có thể hại người
Một lời có thể nâng đời người cao
Vậy ta phải nói làm sao
Cho người tin cậy gởi trao tâm tình.

Người buồn cũng muốn gặp mình
Để nghe lời nói an bình trong tâm
Còn người tức giận ầm ầm
Nghe lời khuyên giải tâm thần dịu vơi.
Và người chán ngán tình đời
Muốn mình trò chuyện cho vơi nỗi niềm
Lời nghe thanh thót êm đềm
Làm tươi tắn lại con tim héo xàu.
"Kim vàng ai dễ uốn câu,
Người khôn sao nỡ nói nhau nặng lời” CDThôi đừng lắt léo lưỡi à !
Lời đừng cay đắng, mặn mà lẫn pha.
Cùng trong mạch nước chảy ra
Lẽ nào ngọt đắng, chánh tà trộn chung!
Con cầu xin Chúa ở cùng
Cho con ngôn hạnh ung dung ngọt ngào.
Là con dân Đấng chí cao
Học theo lời Chúa dạt dào tình thương
Lời luôn trong sáng như gương
Lời thăm hỏi bạn bốn phương như nhà.

                                                 Thái Trịnh