Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Ống Nhiên Liệu Gắn Sẵn



Đọc: 2 Ti-mô-thê 2:1-7

"Ai vào quân đội rồi không được vương vấn đời sống dân sự nữa." 


(2Ti-mô-thê 2:4 BDM).
          Felipe Massa ở Brazil lẽ ra đã thắng giải Formula One Grand Prix ở Singapore hồi tháng Chín 2008. Nhưng khi anh lái xe khỏi một trạm đổ nhiên liệu trong vị trí dẫn đầu, ống dẫn nhiên liệu vẫn còn gắn. Vào lúc đội của anh gỡ được ống dẫn, thì anh đã mất quá nhiều thời gian nên đã về hạng 13. 


            Sứ đồ Phao-lô cảnh báo Ti-mô-thê về một loại vướng bận khác, có thể gây thất bại là "việc đời" (2 Ti-mô-thê 2:4). Ông khuyên Ti-mô-thê đừng để cho điều gì trì kéo mình hoặc khiến mình lơ là công việc phục vụ Chúa và Thầy mình. 



            Thế giới chúng ta có nhiều điều hấp dẫn, dễ làm chúng ta vướng bận sở thích riêng, thể thao, tivi, trò chơi vi tính. Lúc đầu chỉ như là những sinh hoạt "đổ thêm nhiên liệu," nhưng về sau lại chiếm quá nhiều thời gian cùng suy tư của chúng ta, gây trở ngại cho mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta là: Chia sẻ tin mừng về Đấng Christ, dùng ơn tứ để phục vụ Ngài và mang vinh hiển cho Danh Ngài. 



            Phao-lô cho Ti-mô-thê biết lý do không nên vướng bận việc đời: Để có thể "làm vui lòng Chúa" (c.4). Nếu muốn làm vui lòng Chúa Giê-xu, bạn nên tránh khỏi vướng bận với đời. Giăng nhắc chúng ta, "Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi; nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì còn lại đời đời" (1 Giăng 2:17).

- C. P. Hia

(Nguồn: Sưu tầm).