Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Ngôi Sao Sức Mạnh(Gióp 38: 1 - 11, 31 - 33)
            "Ngươi có biết qui định của các từng trời không? Ngươi có thể lập qui luật như thế dưới đất không?" (Gióp 38: 33).

Đối với tất cả chúng ta là những người giống như Gióp, đã từng khổ sở với thảm cảnh, rồi sau đó dám đặt câu hỏi với Đức Chúa Trời, thì chương 38 của sách Gióp, hẳn phải khiến chúng ta suy nghĩ nhiều. Tưởng tượng đại nhân phương Đông này cảm thấy ra sao, khi "từ giữa cơn gió lốc" ông nghe Đức Chúa Trời phán, "Kẻ này là ai mà dám dùng lời lẽ thiếu hiểu biết làm mờ ám kế hoạch Ta? Hãy thắt lưng như một dũng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi và ngươi sẽ trả lời Ta" (c.1-3).

Hẳn là Gióp cảm thấy mình nhỏ như con kiến. Khi Đức Chúa Trời nêu thêm những câu hỏi trong các câu tiếp theo, lời phán của Ngài vừa bất ngờ vừa hùng hồn. Ngài không thực sự trả lời những câu hỏi "tại sao"của Gióp. Ngược lại, Đức Chúa Trời dường như bảo ông lưu ý sức mạnh cùng quyền năng mà Ngài dùng để tạo dựng thế giới này và bảo ông quan sát khả năng Ngài điều khiển từng thành phần trong đó. Từng đó lý do chưa đủ để tin cậy Ngài sao? Lẽ ra Gióp phải tự hỏi như vậy.

Để chứng minh quyền năng đáng sợ của Ngài, Đức Chúa Trời chỉ lên bầu trời và bảo Gióp quan sát hai trong số những tạo vật đáng nể của Ngài: Sao Thất Tinh và Sao Thiên Lang (c.31). Nhấn mạnh sự cao cả của Ngài bên cạnh sự tương đối vô nghĩa của con người, Đức Chúa Trời đề cập hai chòm sao để chứng minh quyền năng vượt xa trí hiểu của chúng ta. 


Đây là Đấng chúng ta có thể tin cậy. Nếu Ngài nắm giữ sao trời trong tay, chắc chắn Ngài cũng có thể chăm sóc chúng ta.

- Dave Branon -

(Nguồn: Sưu tầm)