Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

KÍP BÁO TIN LÀNH

Chan-hoà giọt lệ với non sông !
Càng nghĩ càng thêm quặn-thắt lòng 
Thương kẻ trầm luân nơi bể khổ,
Nỡ nào yên trí để ngồi trông,

Nỡ nào yên trí để ngồi trông,
Chúa đã hy-sinh đổ huyết hồng !
Sứ mạng Tin-Lành quan trọng lắm,
Kíp truyền Nam, Bắc cả Tây-Đông.

    Mùa Thu, năm Canh Tuất 1970.
               Cụ Lưu Tụy.

      (Trích trong NAM SƠN THI PHẨM
            của Mục sư Lưu Văn Mão).