Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

THƯ ĐI THƯ LẠI

      Quí Bạn đọc thân mến,

      Nếu Quí vị nào muốn tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình, xin vui lòng liên hệ với Nhà Thờ Tin Lành gần nhất, hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:


Cầu xin Chúa ban phước lành trên các Bạn!

      Joseph An.