Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

KIẾP NGƯỜI


 Sinh ra ta chỉ tay không
Tấm thân trần trụi giữa mênh mông đời
Sống nhờ không khí của Trời
Nhờ ơn mưa nắng tứ thời bao dung.
 
Có cơm áo, có đồ dùng
Có người cái thế, anh hùng bốn phương
Có người quốc sắc thiên hương
Có người mưu bá đồ vương trong đời
Nhưng rồi cũng chỉ một thời
Trăm năm ngắn lắm, kiếp người phù du.
 
Giàu sang danh lợi mặc dù
Cũng đều tới chốn mịt mù âm cung
Đến đây ta chỉ tay không
Trở về cũng vẫn là không thôi mà
Giật mình nhớ những ngày qua
Bon chen danh lợi thực là khổ thân
Chúa dạy chỉ cần đủ ăn
Áo quần đủ ấm, chẳng cần lợi danh
Chỉ cần tin Chúa, ăn năn
Bước đi cùng Chúa, phù vân sá gì.
Trăm năm rồi cũng qua đi
Ngẫm câu “sinh ký tử qui” kiếp người.
 
   - Thái An -