Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

QUÁN ĐỜIThế gian là quán trọ
Lữ khách tạm dừng chân
Một trăm năm thoáng chốc 
Danh lợi như phù vân
 
Mới ngày nào trai trẻ
Mà nay đã bạc đầu
Giấc Nam kha chừng tỉnh
Quán đời ơi, về đâu ?
 
Về Thiên quốc đi thôi
Nơi có Đức Chúa Trời
Đang thương yêu đón đợi
Ban sự sống đời đời
 
Về thiên quốc đi thôi
Chúa đã tha tội rồi
Bởi huyết Ngài đã đổ
Trên Thập giá vì đời
 
Chỉ cần ta tin Chúa
Tin huyết hồng tuôn rơi
Vì tội mình đã đủ
Đau thương Chúa chịu rồi   
 
Kể từ nay đời ta
Dù năm tháng chóng qua
Vẫn còn nơi vĩnh cửu
Là căn nhà của Cha.
 

  - Thái An -