Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

TÌNH YÊU ĐẸP NHẤT


Có nhiều chuyện tình yêu đã được kể trong thế gian


… có chuyện tình yêu có thật, có chuyện tình yêu không có thật,
… có chuyện tình buồn, có chuyện tình vui,
… có cuộc tình lâu dài, có cuộc tình rất ngắn ngủi….

Người chưa lập gia đình thì mong mỏi tìm kiếm cho mình một người yêu vừa ý.
Lại cũng có người đã lập gia đình nhưng cảm thấy chưa thật sự hạnh phúc thật - một khoảng trống tâm linh chưa được lấp đầy.


Tình yêu là gì mà mọi người không thể thiếu được trong cuộc sống….  Nhiều người mong mỏi   tìm được cho mình một tình yêu, nhưng “Tình Yêu Đẹp Nhất” trần đời thì khó có thể tìm gặp.

         Bạn có đang thật sự hạnh phúc?
         Hay đang cô đơn, thất vọng và thấy đời sống thiếu ý nghĩa?
         Bạn có khao khát một “Tình Yêu Đẹp Nhất” không?

Hôm nay, tôi xin hân hạnh giới thiệu đến bạn một “Tình Yêu Đẹp Nhất.”  Một tình yêu thương  trường tồn, bất diệt là có thật và đang chờ đón bạn!

Bạn có biết ai hiện đang tha thiết quan tâm và hết lòng yêu thương bạn không? Kinh Thánh chép rằng: “Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (là Chúa Jesus), hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:16.

Vì loài người chúng ta dễ vấp phạm lỗi lầm, và vì tội lỗi đã làm ngăn cách mối liên hệ giữa  con người với Thượng Đế.  Lời Chúa chép: Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Thượng Đế… Và vì giá phải trả của tội lỗi là sự chết(Rô-ma 3:23, 6:23).  Bản chất con người vốn tội lỗi nên không thể nhờ vào sức riêng hay công đức để tự cứu mình được; trừ ra một Đấng trọn vẹn, vô tội!


Còn tình yêu nào cao đẹp hơn khi một người vô tội cam chịu đau khổ, hy sinh chính thân mình chết thay cho người khác! Thánh Kinh dạy: Nhưng Thượng Đế tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, trong khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Jesus đã vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

Chúa Jesus là Đấng sáng tạo vũ trụ và loài người, và Ngài cũng chính là Thượng Đế - là Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người hơn hai ngàn năm trước.  Cho đến ngày  nay,  mỗi năm nhân loại thường vui mừng kỷ niệm Thiên Chúa Giáng Sinh.  Chúa Jêsus cũng đã chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc tội lỗi loài người trong đó có bạn và tôi. 

         Chúa Jêsus là “Tình Yêu Đẹp Nhất.”
         Ngài tha thứ tất cả những tội lỗi và vi phạm của bạn.
         Ban cho bạn sự sống đời đời ở Thiên Đàng và nhiều điều nữa

Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết để ban cho bạn sự sống vĩnh cửu.  Ngài hứa: Ta sẽ chẳng lìa con đâu, chẳng bỏ con đâu…” (Hê-bơ-rơ 13:5b).  Và không có một ai, hoặc bất kỳ điều gì, hay một quyền lực nào có thể phân rẽ bạn khỏi sự yêu thương của Chúa Jesus (Rô-ma 8:35).

“Tình Yêu Đẹp Nhất” trần đời chỉ có thể tìm thấy trong Chúa Jesus!

Bạn có thể kinh nghiệm được tình yêu Thiên Thượng khi có Chúa Jêsus ngự vào tâm hồn bạn - khoảng trống tâm linh bạn sẽ được lấp đầy.  Bạn có thể sống hạnh phúc, vui vẻ và thỏa lòng dầu bạn là độc thân hay có gia đình, hoặc trong bất cứ hoàn cảnh nào vì có Chúa ở cùng.

Làm sao tôi có thể mời Ngài ngự vào tâm hồn và kinh nghiệm được tình yêu cao đẹp nhất của Chúa Jesus, để nhận được sự tha thứ và sự sống vĩnh cửu?

Lời Kinh Thánh dạy: Vậy nếu miệng bạn xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng bạn tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì bạn sẽ được cứu (Rô-ma 10:9).

Bạn có thể nói chuyện với Chúa Jêsus qua lời cầu nguyện như sau: 


Lạy Chúa Jesus, xin tha thứ tất cả tội lỗi và vi phạm của con.  Con ăn năn tội lỗi.  Xin Ngài ngự vào khoảng trống trong tâm linh con, và làm chủ - làm Chúa cuộc đời con kể từ giây phút này để con được sự sống vĩnh cửu  và kinh nghiệm được tình yêu cao đẹp nhất của Thiên Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, Amen!Sau khi bạn đã cầu nguyện với Chúa, bạn có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành ở gần nơi bạn ở để tìm hiểu thêm, hoặc liên lạc với chúng tôi qua:

Email:amen44hd@yahoo.com

Chúc mừng bạn đã đọc những lẽ thật trên và đã cầu nguyện! Xin Thiên Chúa chúc lành trên bạn, và ban cho bạn một đời sống ý nghĩa trong tình yêu cao đẹp nhất của Ngài - một nguồn hạnh phúc thật - một niềm hy vọng mới!

Hồng Đào - USA