Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

CHÚA SỐNG TRONG TÔI
Ai ơi Chúa sống trong tôi
Qua cơn giông bão cuộc đời bình an.
Đôi khi lòng trí bất an
Dịu êm Jesus thỏ thẻ… có Ta con sợ gì?Anne Thảo Trinh
Liên Đoàn Tuyền giáo Phúc âm (2012)