Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Giọt nước mắt cho anh


Túy Phượng

 Có anh có cả mùa xuân
 Vắng anh đôi bữa em buồn làm sao!
Trời cao bắt phải thương nhau
Mười hai bến nước lại trao bến nàyBao đêm nước mắt chảy dài
Thương anh cam chịu đắng cay cũng nhiều
Tình yêu là thứ thuốc liều
Đa đoan lắm chuyện, buồn vui thất thường


Hai mươi năm luống đoạn trường
Gian truân mấy bận; tang thương mấy lần
Xa anh em lại thấy gần
Thương cho một kiếp phong trần đời trai


Cũng oai phong hùng dũng như ai
Mà như một kiếp ngắn dài nổi trôi
Soi gương tóc đã bạc rồi
Tuổi xuân em đã cho anh còn gì
Còn đây ngấn lệ trên mi
Thương anh nhắm mắt để đi cuối đường
Trong tim một khối tình thương
Cho anh để trọn yêu thương kiếp này.


                                                                 TP