Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

THƯ GỬI KIM LOAN - 1


LETTERS TO KAREN

Trao tặng Vincent (Vĩnh Sơn)
Cậu con rể trẻ tuổi khôn ngoan

Như đã hiểu rằng, cách thức để được người khác yêu mình hoàn toàn, đó là chính mình hoàn toàn yêu người ta.

CHARLIE W. SHEDD.


Hôn phối…
Không phải là tìm cho được
mẫu người lý tưởng
mà chính là trở nên
mẫu người lý tưởng đó.
LỜI GIỚI THIỆU.

   Chúng tôi muốn viết vài lời giới thiệu cho tập thư gởi Kim Loan. Nhưng thật ra cuốn sách nầy không cần ai giới thiệu. Hai mươi lăm đề tài phong phú về tâm lý hôn nhân, 19 lần in với hơn 6000.000 ấn bản đã là một lời giới thiệu hùng hồn.

   Tác giả Mục sư Charlie W. Shedd. Một con người tha thiết với việc hướng dẫn tâm lý hôn nhân, trong 20 năm trời đã tiếp xúc với hơn 2.000 đôi vợ chồng. Một người chồng, một người cha đã sống 25 năm những điều ông viết. Đó còn hơn cả lời giới thiệu.

   Nhưng chúng tôi vẫn muốn viết lời giới thiệu vì nghĩ rằng độc giả của Việt ngữ cần biết thêm cuốn sách nầy rất thích hợp cho xã hội chúng ta đang sống.

   Gia đình là nền tảng của xã hội. Nhưng gia đình Việt Nam đang bị giao động rất nhiều trong một xã hội đảo điên. Muốn cải tạo xã hội thì trước hết phải giữ nền tảng gia đình. Bây giờ không phải là lúc than thân trách phận, hoặc chỉ trích, bới móc, mà phải đưa bàn tay tích cực góp phần kiến tạo gia đình, xây dựng quê hương. Chính trong ý tưởng đó mà chúng tôi muốn chuyển ngữ “Những bức thư gởi Kim Loan” (Letters to Karen). Đây không hẳn là bản dịch cho dù chúng tôi theo sát nguyên văn hết sức, nhưng là một cố gắng chuyển ý để trình bày những tư tưởng, những câu chuyện có thể hiểu được trong xã hội Việt Nam chúng ta đang sống. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng cuốn sách nầy sẽ không là những bức thư gởi cho một con người xa lạ, mà chính là những lá thư gởi đến bạn một ánh sao soi đường vậy.

Tác giả: Mục sư CHARLIE W. SHEDD.

Bản Việt ngữ: Hà Hoàng Tâm và Lê Văn Khoa.

Sài Gòn 20-10-1974