Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

QUÊ HƯƠNG TÔI, DÂN TỘC TÔI
Quê tôi bát ngát ruộng đồng,
Cò bay thẳng cánh dòng sông lững lờ,
Cỏ cây hoa lá nên thơ,
Trăng thanh gió mát giấc mơ hữu tình
.
Hoa cười bướm lượng thêm xinh,
Câu hò tiếng hát ngợi tình quê hương,
Nông dân chất phát hiền lương ,
Cần cù một nắng hai sương mỗi ngày.
Quảng bao khó nhọc đắng cay,
Chỉ mong con cháu tương lai huy hoàng,
Gắng công tên khắc bản vàng,
Vinh qui áo gấm vẻ vang quê nhà.
Sáo, diều, chim hót xa xa,
Ngợi ca non nước chan hoà yêu thương,
Quê tôi dân tộc đángthương!
Bao phen lắm cảnh đoạn trường bể dâu.
Bốn nghìn văn hiến rộng sâu,
Muôn năm quốc hận ách khâu cổ người,
Da vàng máu đỏ dân tôi.
Kiên cường bất khuất ghi lời tổ tiên.Một lòng thiết thạch vững bền,
Quyết tâm yêu nước lập nền tự do.
Hồn thiêng sông núi khôn nhoà,
Dựng xây tổ quốc ấm no dân nghèo.
Nếu cùng chân Chúa ta theo,
Trùng dương sóng cả gieo neo kịp thời.
Phước ân quyền biến Chúa Trời,
Thiên tai ách nước cuộc đời chuyển sang.
Vững tin con Chúa vinh quang,
Quê hương vui sống bình an chẳng phiền,
Chẳng vương tội lỗi oan khiên
Đời đời vương quốc, ấy miền vĩnh khang.
Da vàng máu đỏ dân tôi,
Kiên cường bất khuất ghi lời tổ tiên.
Một lòng thiết thạch vững bền,
Quyết tâm yêu nước lập nền tự do.
Hồn thiêng sông núi khôn nhoà,
Dựng xây tổ quốc ấm no dân nghèo.
Nếu cùng chân Chúa ta theo.
Trùng dương, sóng cả, gieo neo kịp thời.


Phước ân, quyền biến, Chúa Trời,
Thiên tai, ách nước, cuộc đời chuyển sang.
Vững tin con Chúa vinh quang.
Quê hương vui sống bình an chẳng phiền,
Chẳng vương tội lỗi oan khiên,
Đời đời vương quốc, ấy miền vĩnh khang.

Ngọc Thành - Cần thơ