Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

LỜI HAY Ý ĐẸP - 3


Nên cẩn thận lựa chọn những gì mình định làm
    Vì không còn nhiều thời gian để làm đủ mọi chuyện,
    Nên chỉ làm những gì thực sự có ý nghĩa mà thôi.Trong công việc của Chúa đừng quan tâm đến công việc nào,
    Mà nên quan tâm đến cách ta làm công việc ấy.

Giờ yên lặng là giờ ta nhận được năng lực nhiều hơn cả.

Đất là nơi ở của người chết,
    Trời là nơi ở của người sống.Của cải là một phúc hạnh gấp đôi
Khi được dùng để đem hạnh phúc đến cho người khác.

Tâm hồn người theo Chúa là nơi ở của Thánh Linh.

Hy vọng là vốn liến của người nghèo.Vì tất cả chúng ta đều cần được tha thứ, 
Chúng ta phải luôn luôn tha thứ.

Làm việc để xây dựng, đừng phá hỏng.

Trích nguồn: dainguonsong