Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

BẠN CHỌN HƯỚNG ĐI NÀO?


Hướng đi cho cuộc đời
Vui thỏa hay lo âu
Có bao giờ bạn hỏi
Ta đi dâu? Về đâu?


Hướng đi cho cuộc đời
Đau khổ hay tự hào
Thỏa lòng hay bất mãn
Bạn chọn hướng đi nào?

Hướng đi cho cuộc đời
Tăm tối hay vinh quang
Bạn có quyền lựa chọn
Địa ngục hay Thiên đàng!

Hướng đi cho cuộc đời
Đi xuống hay đi lên,
Hết lòng tôi tin chúa
Đi lên và đi lên.


Hướng đi tôi chọn rồi
Hạnh phúc và bình an
Bạn chần chờ chi nữa
Hãy cùng đi với tôi.


Mục sư Nguyễn văn Huệ
Dallas, Texas.