Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

TÌNH YÊU NHỤC HOÁTình yêu là một điều rất diệu kỳ trên thế giới. Bạn sẽ cảm thấy rất đau khổ nếu không có ai trong thế giới nầy yêu bạn. Hơn nữa, bạn sẽ cảm thấy bất mãn và bất hạnh nếu bạn không có một đối tượng để yêu. Khát vọng thương yêu của bạn thường được thoả mãn xuyên qua gia đình và các bạn hữu của bạn.

  Nhưng bằng cách nầy hay bằng cách khác, không một ai được thoả mãn bởi tình yêu thương mà ông hay bà ấy nhận được. Người vợ tưởng rằng ông chồng bà không yêu bà cách đầy trọn. Các bậc cha mẹ cảm thấy con cái họ không thương yêu họ như họ muốn.Nên mọi người đều phàn nàn với người khác về tình yêu. Đúng ra chúng ta đều thiếu hụt tình yêu chân thật, và đó là lý do mà nhiều người đã thương yêu nhau tha thiết thì bây giờ lại chia rẽ nhau vì các sự hiểu lầm và cãi lộn.
 Tại mỗi xứ sở, thỉnh thoảng đã có các người nam và người nữ đáng ghi nhớ, có khả năng phi thường để yêu tha nhân, đồng loại. Nhưng bạn có thể suy tưởng về bất cứ ai mà đã thực sự là “sự nhục hoá của tình yêu chăng?” Danh hiệu như vậy sẽ không thích hợp cho bất cứ người nam hay người nữ nào trên địa cầu—ngoại trừ một Đấng, là Jêsus, Con Đức Chúa Trời.


  Jêsus đã yêu chúng ta rất nhiều, đến nỗi Ngài đã mang mọi tội lỗi của chúng ta trên chính mình Ngài, và đã chết như một sinh tế cho tất cả chúng ta trên thập tự giá.Ngài đã giao phó mạng sống mình để cứu toàn thể thế giới. Ngài không chỉ đã mang các tội lỗi của dân Do thái thôi đâu.Ông Giăng Báptít đã nói về Ngài, “kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất bỏ tội lỗi của thế giới”(Giăng 1:29). Chính Chúa Jêsus phán “Đức Chúa Trời đã yêu thế nhân đến nỗi Ngài đã ban Con độc sanh của Ngài, hầu hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, nhưng có sự sống đời đời”(Giăng 3:16). Bản tánh tự nhiên của chúng ta là chỉ yêu người nhà và cộng đồng chúng ta mà thôi; nhưng Jêsus đã yêu mọi người trên khắp thế giới. Ngài thực sự là Tình Yêu nhục hoá.

  Chúa Jêsus đã lìa bỏ vinh quang của Ngài trên thiên đàng và đã trở nên nghèo vì chúng ta.Từ chỗ cao hơn hết của vinh quang và vinh dự thần thượng, Ngài đã bước xuống chỗ thấp hèn hơn hết, đã sống như một người nghèo nàn, vô gia cư, chịu đóng đinh như một người phạm trọng tội ỡ giữa hai người trộm cướp, chịu đựng nỗi thống khổ khôn mô tả vì những tội lỗi  của mọi người. Thực vậy, Chúa Jêsus là sự Nhục Hoá của tình yêu.


  Chúa Jêsus đã bước ra làm phước, chữa người đau, tẩy sạch người bệnh cùi, mở mắt người đui, nuôi dưỡng quần chúng đói khát, an ủi các con người buồn rầu và dạy dỗ người dốt nát. Ngài đã yêu các người giàu như Mathiơ, Xachê, cũng như các người ăn mày mù loà, người bên vệ đường, các con người bơ vơ như người đàn bà Samari, và các người đàn ông hay đàn bà mà xã hội đã từ bỏ họ vì họ ô tội. Ngài đã yêu họ, đã tiếp nhận họ và biến dổi họ nên các người đàn ông và đàn bà thánh thiện. Chắc chắn Chúa Jêsus là Tình yêu nhục hoá.  Trải qua các thế kỷ, tại mỗi nơi trên thế giới, có các người nam và người nữ đã được nghe tiếng gọi của Chúa Jêsus. Họ đã qui hàng đời họ cho phụng vụ của Ngài và đã bước ra như các giáo sĩ, đem Jesus Christ cho các người bị hiếp đáp, các con người bị bỏ rơi, các người cùi và các người mọi ăn thịt người, để cuối cùng Jesus Christ biến đổi họ trở nên các con cái dịu ngọt của Đức Chúa Trời. Jesus Christ đã làm cho các tôi tớ của Ngài trở nên các sứ giả của Tình yêu. Theo một ý nghĩa đầy đủ hơn hết, Chúa Jêsus là sự Nhục hoá của Tình yêu.  Jêsus, tình yêu nhục hoá đã bước đến gõ cửa lòng của mọi tội nhân. Ngài phán, “Kìa Ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta, và mở cửa, Ta sẽ bước vào cùng người ấy” (Khải thị 3:20). Con thánh khiết của Đức Chúa Trời đã từ ngai vinh quang Ngài đến cửa lòng của tôi. Vào một ngày hạnh phúc, tôi nghe Ngài gõ cửa và tôi đã mở cửa. Ngài đã ngự vào và đổ tình yêu cùng các phước hạnh của Ngài vào lòng tôi, và đã làm cho tôi vui mừng vô hạn. Hôm nay Chúa Jesus cũng đang gõ cửa lòng bạn. Ngài đã gõ quá lâu và rất kiên nhẫn chờ đợi. Bạn không muốn mở cửa và mời Ngài vào sao? Ngài là sự nhục hoá của tình yêu. Bạn có muốn tiếp nhận Ngài chăng? Hãy thưa chuyện cùng Ngài:“Chúa Giê-xu ôi, xin Ngài cứu con! 
Con thành thật tin nhận Ngài là cứu Chúa của con. Xin Chúa tha tội cho con, cứu rỗi con và tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Con rất cám ơn Chúa. Con cầu nguyện nhơn danh đức Chúa Giê-xu. Amen!”Nguyện Chúa ban phước trên đời sống Bạn. Bạn cần liên hệ với một Nhà Thờ Tin lành gần nơi Bạn ở để được giúp đỡ thêm.