Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

ĂN NĂN VÀ QUAY VỀ CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI

Bạn có biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là thúc giục bạn ăn năn chăng? Đức Chúa Trời muốn bạn được cứu. Ngài không muốn bạn bị hư mất. Nên Ngài đang hướng dẫn, khẩn nài, và thúc giục bạn ăn năn các tội lỗi bạn. Bạn không nên đối xử việc nầy cách khinh suất.

   Thứ nhất, Đức Chúa Trời bày tỏ sự nhân từ đối với bạn trong nhiều cách và qua các sự đối đãi nhân từ nầy Ngài dẫn bạn đến sự ăn năn. Có lẽ Đức Chúa Trời cho bạn có cuộc sống thịnh vượng. Có lẽ Ngài cứu bạn khỏi vài sự nguy hiểm nào đó, như chết đuối hay tai nạn giao thông. Có lẽ bạn bệnh nặng và Ngài chữa lành bạn cách lạ lùng. Có lẽ bạn bị cám dỗ lãng quên con đường Đức Chúa Trời, nên Ngài sai các sứ giả Ngài bảo cùng bạn rằng bạn cần được cứu cách lớn lao dường nào. Họ bảo bạn về tình yêu lạ lùng của Đức Chúa Trời mà bởi đó Ngài sai Con độc sinh của Ngài, Chúa Jesus Christ, chết trên thập tự giá, đổ huyết Ngài ra chuộc các tội lỗi bạn. Họ bảo bạn thế nào Chúa Jesus đã chịu khổ và mang hình phạt mà đáng lẽ giáng trên bạn. Bây giờ nếu bạn ăn năn các tội lỗi mình và chấp nhận Christ Jesus làm Cứu Chúa cá nhân của bạn, bạn sẽ được tha thứ và được Đức Chúa Trời chấp nhận tức thì. Tên bạn sẽ được ghi trong sách sự sống và chỗ ở của bạn sẽ được dành sẵn trong vương quốc Đức Chúa Trời. Qua các sứ điệp yêu thương nầy và trong các đường lối yêu thương, Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn và thúc giục bạn ăn năn.   Một số người khước từ nhìn xem sự nhân từ và tử tế của Đức Chúa Trời dành cho họ. Họ nói đó là mọi sự may mắn và vận may của họ. Họ phó thác mọi sự cho cơ may, hay cho các lý do tự nhiên, hay cho sự tiến hoá ngẫu nhiên. Họ làm cứng lòng mình và khước từ nhìn nhận sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho họ. Một số người kêu la chống nghịch sự hư hoại trong kẻ khác, và cố giấu sự kiện chính họ cũng hư hoại. Bạn thân mến, bạn ăn năn hay bạn tìm kiếm lỗi lầm của người khác mà chính mình không ăn năn? Bạn đang bỏ qua sự nhân từ mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn mà không nhận thức rằng Đức Chúa Trời đang dùng các đường lối yêu thương nầy để dẫn dắt bạn đến sự ăn năn chăng? “vậy nên, ớ người hay xét đoán kia, mặc dầu ngươi là ai, cũng không thể chữa mình được, vì ngươi xét đoán người khác điều gì, thì cũng tự định tội cho chính mình, bởi chưng ngươi, là kẻ xét đoán đó, cũng làm những điều ấy. Vả, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ theo lẽ thật mà xét đoán những kẻ làm những việc thể ấy. Ớ người xét đoán kẻ làm những điều thể ấy mà chính mình cũng làm như vậy kia, ngươi há lại tính sẽ được thoát khỏi sự xét đoán của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dể sự giàu có của lòng nhân từ, khoan dung, kiên nhẫn của Ngài, mà chẳng biết sự nhân từ của Đức Chúa Trời dẫn ngươi đến sự ăn năn sao?”

   Có lời tường thuật rằng lần kia có một người cố ám sát Abraham Lincoln, Tổng thống của Hoa Kỳ, vì anh ta ghét Tổng thống. Nỗ lực của anh thất bại. Anh bị bỏ tù và lãnh án tử hình. Ngày hành quyết anh đã định, và ngày ấy gần kề. Trong khi đó Tổng thống Abraham Lincoln quyết định bày tỏ sự thương xót đối với anh ta. Tổng thống ký giấy ân xá anh. Các viên chức khám tù đưa tin đến cho anh biết. Các người nầy ngạc nhiên khi anh ta đáp, “tôi không tin điều đó”. Sau đó các viên chức cấp cao hơn đến giải thích cùng anh rằng sự ân xá là có thật. Anh ta vẫn đáp lại như vậy. Cuối cùng giám đốc lao xá,viên chức cao nhất, đến cùng anh cách riêng tư. Song le người đó vẫn ngoan cố đáp, “tôi không tin điều đó, tôi không tin điều đó”. Các tin tức nầy chuyển đến Tổng thống, và lời giải đáp đến, “lệnh ân xá được xoá bỏ”. Vào ngày đã ấn định, con người đó đã bị hành quyết. Anh ta đã khinh thường lòng nhân từ của Tổng thống. Bạn có khinh thường lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, Đấng đang sẵn sàng tha thứ bạn nếu bạn chỉ ăn năn và xin Ngài tha thứ chăng?

   Đôi khi Đức Chúa Trời gởi đến chúng ta vài kinh nghiệm cay đắng để thúc đẩy chúng ta ăn năn. Song le Ngài cũng muốn chúng ta ăn năn dù không có các điều đó. “chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi” (Thi thiên 32:9). Khi chúng ta chễnh mãng quay về cùng Đức Chúa Trời thì cần có các kinh nghiệm cay đắng giống như “hàm khớp và dây cương”.

   Khi con cái Israel quá ương ngạnh đến nỗi Đức Chúa Trời đem đến nhiều đau khổ cho họ để khiến họ ăn năn. Sau đó qua tiên tri Amos, Đức Chúa trời gởi sứ điệp tiếp theo cho họ, “còn như Ta , Ta đã làm cho răng các ngươi nên sạch trong mọi thành các ngươi, và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Giêhôva phán: dầu vậy các ngươi cũng không trở lại cùng Ta. Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong ba tháng trước mùa gặt; Ta đã mưa trên thành nầy và không mưa trên thành khác. Ruộng nầy đã được mưa và ruộng kia không được nhuầu tưới thì khô héo. Dường ấy, người trong hai hoặc ba thành đi đến một thành đặng uống nước, mà không tìm được cho đỡ khát. Nhưng các ngươi không trở về cùng Ta, Đức Giêhôva phán vậy. Ta cũng dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ôliu của các ngươi đã bị sâu keo cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta. Đức Giêhôva phán vậy. Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi, cũng như trong Ai cập.Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi, và những ngựa của các ngươi đã bị đem đi.Ta đã làm cho mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chăng trở về cùng ta, Đức Giêhôva phán vậy. Ta đã lật đổ giữa các ngươi như Đức Chúa Trời đã lật đổ Sô đôm và Gô mô rơ, và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta, Đức Giêhôva phán vậy” (Amos 4:6-11).

   Có lẽ bạn nhớ thế nào Đức Chúa Trời thường gởi đến bạn nhiều hoạn nạn để thúc giục bạn ăn năn. Tôi đã nghe nhiều lời làm chứng thế nào họ đã ăn năn trong thời kỳ buồn rầu, bệnh tật và đau khổ. Nhưng về phần bạn, có lẽ lương tâm bạn sẽ bảo cho bạn rằng dù bị mọi sự đau khổ nầy bạn vẫn không hạ mình xuống và vẫn không quay về cùng Đức Chúa Trời trong sự ăn năn chân thật.
   Thứ ba, Đức Chúa Trời khóc về bạn nếu bạn vẫn khước từ ăn năn. Tôi biết nhiều bà mẹ đã khóc vì cớ một đứa con trai hay con gái bội bạc và ngổ nghịch.

   Tiên tri Jeremiah bảo cho chúng ta về nỗi buồn của Đức Chúa Trời về dân không ăn năn của Ngài. Ông miêu tả điều đó theo cách chúng ta có thể hiểu được. “ ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn luỵ! hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm”( Jer. 9:1). “Hỡi mọi người đi qua, há chẳng lấy làm quan hệ sao? Xét xem có sự buồn bực nào đo được sự buồn bực đã làm cho ta” (Ca 1:12).
   Nỗi buồn của Đức Chúa Trời trở nên rất thiết thực với chúng ta trong Tân ước khi chúng ta thấy Chúa Jêsus khóc về Jerusalem. “Khi Ngài đến gần, thấy thành thì khóc về nó”( Luca 19:41). Lòng bạn sẽ tan chảy khi bạn nghe lời than khóc của Ngài về Jerusalem, vì cớ điều đó bày tỏ thế nào Chúa Jesus cũng than khóc về bạn như vậy. “Ôi Jerusalem, Jerusalem ơi, ngươi giết các tiên tri, ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi! Ghe phen Ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc con nó lại dưới cánh, mà các ngươi chẳng khứng!” (Mathiơ 23:37).

   Bức màn đã được cất lên, và Đức Chúa Trời đã cho phép bạn nhìn xem những điều mà người khác đã chưa bao giờ thấy, đó là, Đức Chúa Trời yêu thương, Đấng Tạo hoá của bạn, Cứu Chúa bạn, đang khóc về bạn vì cớ bạn chưa ăn năn.
   Lần kia một bà mẹ đã cầu nguyện chung với con trai bà về sự hối cải của nó. Người trẻ nầy mở mắt ra và nhìn vào mặt người mẹ mình đang cầu nguyện và cậu đã thấy nước mắt trong đôi mắt của bà. Khi thấy vậy cậu không chịu nỗi nên nhắm mắt lại. Sau khi bà mẹ qua đời về ở với Chúa, một ngày kia lời cầu nguyện của bà được đáp lời. Người thanh niên đã hối cải và trở thành con của Đức Chúa Trời. Lòng người thanh niên đó đã cảm động khi thấy mẹ mình khóc. Lòng bạn có quá cứng cỏi thậm chí đến nỗi nó không cảm động dù bạn thấy Cứu Chúa của bạn đang khóc về bạn chăng?

   Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta đang thúc giục bạn ăn năn bằng các sự đối đải nhân từ của Ngài, bằng các sự đau khổ của bạn, bằng cách cho phép bạn thấy Ngài đang khóc về bạn. há bạn không muốn ăn năn ngay hôm nay và dâng tấm lòng bạn cho Ngài sao?