Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

TÌNH TRẠNG CỦA BẠN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI NHƯ THẾ NÀOCông nhận sức ép của đời sống tân thời làm cho bạn quá bận rộn, bạn không chỉ mỏi mệt về mặt vật lý mà cũng mõi mệt về mặt tình cảm. Nhưng bạn thân mến ơi, hãy dừng lại để ra ít phút đọc bài ngắn nầy, chắc chắn nó sẽ đưa bạn đến cuộc sống an nghỉ và bình an thật.

Tôi muốn san sẻ với bạn một câu trong Thánh kinh, sách Êsai 64:6 “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật bất khiết, mọi việc công chính của chúng tôi như giẻ rách nhơ nhớp; chúng tôi thảy đều tàn héo như lá cây, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi."

         Con Người Giống Như Một Vật Bất Khiết

Theo ngôn ngữ Hêbơrơ, người bất khiết được gọi là vật bất khiết. Bản chất con người thì nhơ nhớp; lòng dạ con người thì nhơ bẩn; lối cư xử của con người thì ô uế; toàn bản thể con người đều bẩn thỉu. Vì vậy tại đây có chép rằng con người giống như vật nhơ nhớp. Dầu bạn có thể coi mình là người có luân lý, bạn nên kiểm tra coi tâm trí bạn có thực sự tinh sạch hay không. Một điểm đen nhỏ xíu cũng có thể làm cho chiếc áo trắng nhơ bẩn. Bạn có thể lý luận rằng bạn tinh sạch, nhưng chỉ nhìn vào chính mình, nhiều tư tưởng dơ bẩn tuôn tràn tâm trí bạn thậm chí khi  bạn ở riêng một mình. Hãy suy nghĩ sự ghen ghét mà bạn có đối với ai đó khi bạn nhìn người đó lần đầu. Bạn ghét họ khi thậm chí họ không biết bạn là ai. Bạn là người có gia đình song le bạn quá đầy dẫy sự tham dục một ai đó khác phái mà bạn gặp. Bạn tồi tệ hơn những gì tôi mô tả, tuy nhiên bạn vẫn cố tự thuyết phục rằng bạn không bất khiết.

        Sự Công Chính Của Con Người Giống Như Giẻ Rách Nhơ Bẩn

Bạn không chỉ bất khiết, bạn cũng nhơ bẩn. Thánh kinh nói rằng sự công chính của bạn như giẻ rách nhơ nhớp. Công chính đơn giản có nghĩa là: đúng đắn, tốt lành, có luân lý, đoan trang, ngay thẳng, công bằng, thành thực, không chỗ trách được, đáng tôn trọng, đáng kính nễ v.v…Bạn có thể can đảm nói mình có đủ mọi mỹ đức nầy chăng? Bạn có thể nói mình là người tốt, nhưng người khác chỉ thấy bạn là người hư hoại và thiếu thành thật. Dầu sự công chính của bạn có vẻ là tốt lành, nó vẫn nhơ nhớp. Không có gì bất khiết sinh ra sự tinh sạch. Nếu bạn dùng tay nhơ bẩn bốc lấy viên kẹo, viên kẹo cũng sẽ dơ bẩn. Dù bạn bố thí cho người nghèo, và tôn trọng cùng  hiếu kính cha mẹ mình, mọi hành động và nỗ lực tốt đẹp nầy cũng đều nhơ nhớp, vì cớ con người của bạn thì nhơ nhớp. Bạn tự coi mình là người khiêm nhường, song le bạn hạ thấp người khác và đánh giá cao chính mình. Bạn thương một người, tuy nhiên lại ghét người khác. Bạn là ông chủ trong văn phòng mình, khi có ai đó đến xin việc làm, bạn nói cùng họ rằng không có chỗ trống, nhưng bạn lại có chỗ trống dành cho bạn gái mà vốn rất ít hay không có tư cách gì cả. Bạn luôn luôn hứa hẹn nầy nọ mà bạn thừa biết rằng mình không bao giờ có khả năng giữ lời hứa. Có thể bạn là người cao thượng, nhưng vì sự công chính của bạn pha trộn với sự nhơ nhớp, nên bạn nhơ nhớp như bất cứ hành động công chính nào bạn làm, cũng chỉ là giẻ rách nhơ nhớp. Nên Thánh kinh nói rằng mọi sự công chính của chúng ta đều như giẻ rách nhơ nhớp. Các sự công chính của bạn không chỉ nhơ nhớp nhưng cũng như giẻ rách. Làm sao ta có thể dùng giẻ rách để may quần áo mặc cho mình? Dù quần áo bạn có lộng lẫy đến thế nào đi nữa, quần áo thiết thực của bạn, đó là sự công chính của bạn, chỉ là nhơ nhớp trước mặt Đức Chúa Trời. Tổ tiên của chúng ta, Ađam và Êva kết lá cây để che phủ họ, nhưng nỗ lực họ đã không thể che đậy sự xấu hổ của họ. Vì vậy Đức Chúa Trời đã bước đến và mặc quần áo cho họ. Bạn có nhiều lỗ hổng trong hành vi công chính của mình. Bạn đầy kiêu ngạo, mù quáng, có tính gia đình trị và tham lam. Nên bạn ơi, dù bạn tuyên bố mình công chính, sự công chính của bạn không gì khác hơn giẻ rách nhơ nhớp. Bạn có thể tự xưng nghĩa, tự biện minh, nhưng điều đó không thể đứng nỗi trước “toà án của Đức Chúa Trời”. Bạn có thể tự biện chính, nhưng sâu bên trong lương tâm mình, bạn biết mình không phải là những gì bạn tuyên bố.

      Con Người Tàn Héo Như Lá Cây

Thứ ba, Thánh Kinh chép con người tàn héo như lá cây. Điều rất có ý nghĩa là Đức Chúa Trời nói đến chữ “tàn héo” ở đây. Trong các vùng nhiệt đới, lá cây có màu xanh suốt mùa xuân và mùa mưa, nhưng trở nên tàn héo dưới cơn gió mùa thu và suốt mùa khô, cuối cùng rơi rụng theo cơn gió.

Tại sao lá cây có màu xanh suốt mùa mưa? Vì cớ cây cối tiếp nhận sự cung ứng tươi mới từ nước mưa. Tại sao lá cây tàn héo và rơi rụng vào mùa khô? Vì cớ không có hay có rất ít sự cung cấp nước. Cùng điều như vậy áp dụng cho con người. Nhờ sự cung cấp ân huệ và sự thương xót của Đức Chúa Trời mà gìn giữ bạn tiến lên. Bạn có biết rằng mỗi ngày cuộc đời bạn đang tàn héo dần chăng? Bạn càng cao tuổi, bạn càng tàn héo. Bạn ơi, đừng lý luận, đây không phải là tình trạng của bạn. Bạn như thế nào thì đích xác là điều nầy. Sự kiện bạn không ý thức điều đó thì không có nghĩa bạn không giống điều đó. Cần có sự soi sáng của Đức Chúa Trời để bạn nhận thấy tình trạng của mình. Chúa thương xót sắp xếp cho bạn đọc được tư liệu nầy để được soi sáng và ngừng lý luận.

          Không Có Ai Công Chính

La mã 3:10 chép, “chẳng ai công chính, dẫu một người cũng không”. Thực vậy không có ai công chính. La mã 3:23 chép, “vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. Vì cớ tình trạng của con người, Đức Chúa Trời đã sai Con độc sanh của Ngài, Jêsus Christ, đến và chết thay thế con người. Ngài là Đấng mà 1Côrinhtô 1:30 chép, “nhưng ấy là nhờ Ngài mà anh em được ở trong Christ Jesus, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu chuộc cho chúng ta”. Chúa Jesus đã trở nên sự công chính của chúng ta, vì cớ chúng ta không có sự công chính của chính mình. Ngài đã bước đi trên trái đất nầy như gương mẫu hoàn hảo cho toàn thể nhân loại. Nhiều lúc Ngài được gọi là “Giáo sư tốt”. Ngài là Đấng duy nhất mà có nếp sống công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Những kẻ phản bội Ngài gọi Ngài là vô tội (Mathiơ 27:4). Những ai mà đã đóng đinh Ngài đều mô tả Ngài là công chính (Luca 23:47). Một Đấng như vậy đang có ở đây để cứu bạn ra khỏi các tội lỗi của bạn. Ngài đã đổ huyết chơn thật ra để mua chuộc các tội lỗi bạn. Nếu bây giờ bạn kêu cầu Ngài, Ngài sẽ bước vào cuộc đời bạn, thay đổi bạn và trở thành sự công chính cho bạn. Bạn ơi, tôi quả quyết cùng bạn rằng, đây là cơ hội cho bạn được cứu khỏi tình trạng của mình. Đây là cơ hội để bạn có Chúa Jesus làm sự công chính của bạn. Hãy ngừng hoài nghi, mở lòng ra với Ngài ngay bây giờ và nói các lời sau đây:

  “Chúa Jêsus ơi, con là một tội nhân. Các tội lỗi con ở trước mặt con. Con nhìn nhận rằng các hành vi công chính của con như giẻ rách nhơ nhớp, và con giống như chiếc lá tàn héo. Chúa ơi, xin tha thứ con về mọi tội lỗi của con và rửa sạch chúng bằng huyết quí báu của Ngài. Xin Ngài vào linh con và làm sự công chính của con.Con cám ơn Ngài đã nghe con và cứu con. Amen”.Chúng tôi thích làm quen với bạn và giúp bạn biết thêm về Chúa Jêsus. Xin tiếp xúc với chúng tôi.

Ân huệ Chúa ở với Bạn.