Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

MỪNG TẾTMừng Tết năm nay phước đến nhà

Thánh Linh kết lộc nở muôn hoa

Sau trước họ hàng đều vui vẻ

Trên dưới anh em được thuận hòa

Vui chữ tương phùng vâng lời Chúa   

Mừng tình đoàn kết tạ ơn Cha

Mỗi năm mỗi Tết thêm Xuân mới

Lời Chúa ngàn năm vẫn đậm đà

 (Hữu Lân)