Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

MÙA XUÂN TRONG CHÚA


 
Cảm tạ Chúa cho mùa xuân lại đến,
Cho đất trời rực rỡ muôn hoa.
Cho chúng con được ca tụng Danh Cha,
Đấng Sáng Thế đã dựng nên vũ trụ.
 
Ngày đầu xuân chúng con đông đủ,
Họp mặt đây, mừng năm mới mùa xuân.
Lòng chúng con, ôi khao khát Thiên Ân,
Tràn đầy khắp muôn già, muôn trẻ.
 
Xin Chúa cho khắp năm châu bốn bể,
Chúng con cùng hiệp một trong Cha.
Ngày Chúa đến chắc hẳn sẽ không xa,
Khi ấy mới là mùa xuân đẹp nhất.
 
Khi ấy sẽ chẳng còn ai hư mất,
Vì mùa xuân vĩnh cửu thắng hư không.
Chúng con nay xin dâng cả tấm lòng,
Cảm tạ Chúa về mùa xuân ơn phước.
 
                            Ms. Nguyễn Gia Phái
                                       (Xuân 2012)