Mỉm cười không mệt,  tức giận mới mệt.

Ðơn thuần không mệt, 
phức tạp mới mệt.

Tương tư không mệt, 
đơn phương mới mệt.
 

Tương ái không mệt, 
tương tàn mới mệt.

Chung tình không mệt, 
đa tình mới mệt.


Tình bằng hữu không mệt, 
tư tình mới mệt.

Chân thành không mệt, 
giả dối mới mệt.

Rộng rãi không mệt, 
ích kỷ mới mệt.

Ðược mất không mệt,
tính toán mới mệt.

Thể chất
mệt không phải mệt,  tâm can mệt mới là mệt.

Bài này, người viết không mệt,  người đọc mới mệt...
JSưu tầm