Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

HỠI NGƯỜI TRẺ KIA, HÃY VUI MỪNG!

Lòng tôi hoan hỉ khi biết rằng Đức Chúa Trời của Kinh thánh phán, “hỡi người trẻ kia , hãy vui mừng!”( Truyền 11:9). Điều nầy có vẻ dị thường đối với nhiều người trẻ. Bạn có nghĩ rằng sự kỉnh kiền và thánh khiết đồng nghĩa với làm việc vất vả và buồn đau chăng? Bạn ngước nhìn Đức Chúa Trời như một Hữu Thể giết chết niềm vui tuổi trẻ, không ban cho điều gì cả ngoại trừ các điều răn khô khan, điều nầy tiếp nối điều kia. Thậm chí trong các tư gia cơ đốc nhân, Thánh kinh cũng bị đóng bụi bặm và chỉ dùng đến vào sáng Chúa nhật. Tôi không chê trách thái độ của bạn, vì xưa kia tôi cũng không tốt hơn. Dì tôi đã rất chăm chú dùng Kinh thánh dạy dỗ tôi hằng ngày vào các giờ cầu nguyện trong gia đình của chúng tôi. Tôi không bao giờ vui thoả vào các giờ phút đó. Tôi đã sống gian ác đến nỗi sau khi dì tôi qua đời, tôi vui mừng vì không còn ai dạy Kinh thánh cho tôi nữa. Tôi không ngờ rằng Đức Chúa Trời của Kinh thánh đã lưu tâm đến tôi. Thật là một sự ngạc nhiên thi vị, khi về sau tôi khám phá rằng Đức Chúa Trời đã qui hoạch và dự bị mọi sự cho hạnh phúc của tôi.


   Tại sao nhân loại, đặc biệt là giới trẻ tẻ tách Đấng Christ, lìa bỏ Kinh thánh và cuộc sống thánh khiết? Tôi tin lý do chính yếu là vì tội lỗi có mang lại sự thoả thích tạm bợ. Sách Hêbơrơ bày tỏ cho chúng ta rằng đó là “các sự vui sướng của tội lỗi” dù là “tạm thời” (11:25). Có sự khoái lạc trong tội lỗi. Sau hết mọi sự, toàn thể thế giới đã không ngu dại khi yêu mến tội lỗi, nếu họ không có được khoái lạc trong đó.Tuy nhiên dân chúng khó dừng lại để suy nghĩ rằng niềm hạnh phúc đó, sự kích động hồi hộp đó chỉ tạm thời, chóng qua. Chúng ta khó nhận thấy rằng tội lỗi mang lại các hậu quả kinh khiếp.

   Thứ nhất, tội lỗi mang lại cảm xúc mắc tội. Một lần kia, một tác giả nổi danh, James Dennings đã tuyên bố: “Trong mọi kinh nghiệm của loài người, kinh nghiệm phổ thông nhất là có một lương tâm mắc tội”.Ngày nay các nhà khoa học gán nhiều chứng bịnh vật lý cho nạn nhân là các rối loạn thần kinh và sự mắc tội. Họ gọi đó là các chứng bịnh thần kinh vật thể.

   Tội lỗi cướp mất bình an trong tâm trí chúng ta, và là mầm mống nhiều chứng bịnh không cần thiết. Tội lỗi mang lại sự bê tha nghiện ngập.Tội lỗi tạo thành thói quen. Mỗi một lần chúng ta phạm luật pháp Đức Chúa Trời, vi phạm các hiệu lệnh của Đức Chúa Trời, chúng ta càng có xu hướng ở trong lòng là phạm tội lần nữa. Do đó  nhiều người đã bị chế phục dưới sức bám víu không thể trốn tránh của năng lực tội lỗi. Hơn hẳn mọi sự rũa sã mà tội mang lại cho cuộc đời chúng ta, điều tồi tệ hơn hết là chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Vì qui hàng tội lỗi, loài người đã chọn lựa sống bên ngoài tình yêu và sự che chở của Đức Chúa Trời. Do đó con người đã bị bán đứt vào tay Ma quỉ và cuối cùng sẽ bước vào địa ngục, sau khi chết. Theo Mathiơ 25:41 bày tỏ, địa ngục nầy hay “lửa đời đời” là nơi sắm sẵn cho Ma quỉ cùng các sứ giả của hắn, chớ không cho con người.

   Chúng ta không thể chơi với tội lỗi rồi dễ dàng rứt ra khỏi nó. Biết được các hậu quả như vậy cũng không làm cho chúng ta ngưng phạm tội. Tội lỗi cai trị chúng ta, và giữ cho chúng ta được hạnh phúc một thời gian. Nhưng Đức Chúa Trời đã không yên lặng. Ngài đã sai Con mình, Chúa Jêsus Christ, lên cây thập tự, chịu sĩ nhục và cơn hấp hối thể xác, rồi đã chết để dự bị cho bạn và tôi một sự tha thứ hợp pháp. Ngài đã gánh lấy sự hình phạt của chúng ta. Hôm nay Người mời chúng ta sống một cuộc đời vui mừng, sung mãn. Người phán, “Hãy đến cùng Ta” (Mathiơ 11:28). “Hãy theo Ta” (Mathiơ 4:19).. “Hãy học theo ta” ( Mathiơ 11:29) và “Hãy cứ ở trong ta” (Giăng 15:4). “ Hồn các ngươi sẽ được nghỉ ngơi” ( Mathiơ 11:29) là lời hứa của Người. Đó là sự an nghỉ toại nguyện. Cơ đốc giáo của Kinh thánh là một cuộc đời lấy Christ làm trung tâm, và đầy dẫy Christ. Bạn có Christ sống trong lòng mình chăng?Người tẩy sạch mọi tỗi lỗi bạn thú nhận, vì Kinh thánh chép, “nếu chúng ta thừa nhận tội mình,…Người tha tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi sự bất nghĩa”( 1 Giăng 1:9).Người sẽ ngự vào lòng bạn nếu bạn mời Người. Chúa phán, “Ta đứng ngoài của mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy” (Khải 3:20). Người sẽ làm cho bạn trở nên một sáng tạo mới, một tân tác phẩm ( 2 Côrinhtô 5:17).” Vì ai ở trong Đấng Christ, nấy là một tân sáng tạo”.

   Rồi bạn sẽ khám phá rằng sự hỉ lạc thiết thực nằm trong sinh hoạt công nghĩa. Đây là niềm vui tồn tại giữa đau khổ. Đây là niềm vui làm cho cuộc đời bạn có ý nghĩa thậm chí khi đối diện sự chết. Đức Chúa Trời đã trở nên con người, Người đầy tớ thấp hèn nhất, chết như một can phạm bị khinh dể, chỉ để mang lại niềm vui cho sinh hoạt đau buồn của bạn và ý nghĩa cho cuộc đời xáo trộn của bạn. Bạn có muốn hạ mình thú nhận tội lỗi mình, và giơ cánh tay rộng mở của niềm tin tiếp nhận Chúa Jêsus Christ như là quà tặng miển phí của Đức Chúa Trời chăng?

   Hãy quì xuống nơi bạn đang ở và thưa cùng Chúa rằng: “Chúa Jesus ơi, con đã quá mệt mỏi trong gánh nặng tội lỗi. Xin Chúa tha tội con. Xin Chúa ngự vào lòng con để làm Chủ và Cứu Chúa của đời con. Con tin Ngài là Con Đức Chúa Trời. Con xin tiếp nhận Ngài làm sự sống của con. Con cầu nguyện trong Danh Ngài. Amen”.

  
 Sau đó bạn liên lạc với chúng tôi để được giúp đỡ thêm trên con đường theo Chúa.