Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

HỠI NGƯỜI BÉ BỎNG, BẠN LÀ AI?


   Hỡi con người, bạn bé nhỏ và rất bé bỏng. Đích xác bạn như vậy; song le bạn khoe khoang các việc lớn lao. Khi có được thành đạt nhỏ bé, bạn liền khoác lác. Bạn luôn luôn muốn được nhận biết. Bạn khoe khoang về sắc đẹp mình. Bạn khoe về tài khoản ngân hàng. Bạn khoe về nhà cửa. Bạn khoe về xe ô tô. Bạn khoe về mọi thành đạt và hoàn thành của mình. Bạn không nhận biết rằng cuộc đời bạn treo trên sợi chỉ mỏng mảnh. Bạn sẽ chết và bỏ lại mọi sự ở phía sau. Thân thể bạn sẽ mục nát và trở thành bụi đất. Bạn tuyên bố mình có mọi sự trong mọi sự, nhưng vết cắn của một con muỗi nhỏ bé cũng đủ hạ bạn xuống. Thật vậy bạn nhỏ bé và rất bé bỏng.


    Hãy tỉnh táo! Hãy hạ mình và suy nghĩ cuộc đời bạn và bạn sẽ nhận thức đích thực bạn không là gì, tuyệt đối không ra gì. Bạn rất hạn chế trong nhiều sự việc. Thậm chí bạn không đủ khả năng nói cái lưng mình giống như điều gì? Bạn cần chiếc gương để xem mặt mình, song le bạn nghĩ mình là mọi sự và trong mọi sự.
    Thánh Kinh là Sách của các sách. Không sách nào vượt qua quyển sách vĩ đại nầy. Nhiều tôn giáo đã nỗ lực đưa ra các sách của họ, nhưng không có sách nào vượt qua Thánh Kinh. Đó là Lời độc nhất được Đức Chúa Trời cảm thúc. Sách nầy, Thánh kinh, nói về một số người tự tôn chính mình và Đức Chúa Trời đã hạ họ xuống.

    Nhà cai trị Ai cập xưa, vua Pharaoh, đã một lần nói rằng, “Jehovah là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Israel đi? Trẫm chẳng biết Jehovah nào hết; cũng chẳng cho dân Israel đi nữa”( Exodus 5:2). Câu trả lời là gì? Ai cập đã bị tiêu huỷ. Các con trai đầu lòng của họ, bao gồm con trai của Pharaoh đã bị giết và cuối cùng quân đội của Ai cập bị chôn vùi dưới biển.

    Nebuchanezzar, vua của Babylon nói “…nếu các người không quì lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải bị quăng vào giữa lò lửa hực, rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?” (Daniel 3:15). Đức Chúa Trời đã minh chứng cho vua rằng đã có một Đức Chúa Trời có thể giải cứu họ khỏi tay vua. Ngài đã làm điều nầy bằng cách giải cứu ba người khỏi lò lửa hừng hực. Trong những năm của đời sống vua về sau, ông vẫn còn kiêu ngạo và Đức Chúa Trời đã hạ ông xuống đến mức độ ông sống như thú vật. Vua đã chỉ được phục hồi lại tình trạng bình thường khi vua nhìn nhận Đức Chúa Trời là mọi sự.Đây là lời thú nhận của vua, “hết thảy dân cư trên đất đều kể như là không có, Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa dân cư trên đất, chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?” (Daniel 4:35).

    Herod là một vua khác đã tự tôn nhưng cũng cũng đã bị Đức Chúa Trời hạ xuống. Người nầy đã tự ý bắt bớ cơ đốc nhân suốt thời mình. Chúng ta đọc trong Acts 12:21-23, “đến ngày đã định Herod mặc vương bào ngồi trên ngai, diễn dụ cho họ. Dân chúng hô lên rằng: ấy là tiếng của thần, chớ chẳng phải tiếng người đâu! Tức thì thiên sứ của Chúa đánh vua, bởi vua chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, rồi vua bị trùng đục mà tắt hơi”. Đây là cuối cùng của vua. Đức Chúa Trời đã minh chứng cho vua rằng Ngài cao hơn mọi người. 

    Đây là các vua, song le Đức Chúa Trời. Đây là các nhà cai trị các đế quốc, song le họ không thể chống nổi sự xét đoán của Đức Chúa Trời. Bạn ơi, bạn nghĩ mình là người vĩ đại nhất. Bạn nghĩ bạn là người khôn ngoan nhất mọi người, nhưng lối cư xử của bạn để lộ rằng bạn không khôn ngoan gì cả. Điều gì làm bạn nghĩ mình theo cách đó ? Điều gì làm bạn cư xử theo lối đó ? Tại sao bạn bị mắc vào sự tự lừa dối và kiêu ngạo quá nhiều như vậy ? Hãy nghĩ lại cuộc đời của bạn và tìm kiếm sự thương xót của Đức Chúa Trời.

    CUỘC ĐỜI BẠN LÀ GÌ ? Một lần kia một tác giả Thánh ca viết, « Cuộc đời ta, ôi sao nhanh qua, thật đời sống giống lá chóng úa ».James 4 :14 chép, « sự sống của anh em là chi ? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát, rồi lại tan mất ? ». Hãy khôn ngoan và tìm kiếm Đức Chúa Trời toàn năng và cho phép Ngài thay đổi cuộc đời bạn .Thánh kinh nói rằng cuộc đời bạn như hơi nước. Có thể bạn không hề hồ nghi về điều nầy. Hãy nhìn những người thân yêu đã ra đi. Hãy nhìn vào người bạn mà đã ở bên cạnh bạn hôm qua và mấy giờ sau không còn nữa. Hãy nhìn vào ai đó đã hứa bạn đôi điều nhưng không thể làm trọn vì sự chết đã đến cất mạng sống người ấy đi. Hãy nhìn vào người thân yêu mà đã nói cùng bạn, « hẹn gặp lại » sau đó chỉ nghe rằng anh ấy đã chết trong một tai nạn. Hãy suy nghĩ một ai đó chúc bạn câu «  đêm tốt đẹp », mà đêm đó lại là đêm cuối cùng đối với anh ta. Hãy tỉnh táo suy gẫm mọi kinh nghiệm nầy trong cuộc đời bạn, và bạn sẽ xác nhận rằng cuộc đời giống như hơi nước; nó hiện ra chốc lát rồi lại tan ngay. Bạn ơi, cuôc đời bạn không có sự ngoại trừ.

    Trong Thánh kinh, nhiều lúc cuộc đời được mô ta như chiếc bóng. 1 Chronicles 29 :15 chép,  « vì chúng tôi ở tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ, là kẻ ở đậu như các tổ phụ chúng tôi, các ngày chúng tôi tại trên đất, khác nào cái bóng, không mong ở lâu được ».Job 8 :9 chép, « vì chúng ta mới có hôm qua,và chẳng biết gì ; bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng ». Job 14 :2 cũng chép, « Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát ; người chạy qua như bóng, không ở lâu dài ».Psalm 102 :11 chép, « các ngày tôi như bóng ngã dài ra, tôi khô héo khác nào cỏ ». 

    Bạn ơi, hãy nghĩ về điều nầy, cái bóng thì không thiết thực. Cái bóng thì không tồn tại mãi. Nó có ở đó vì cớ có ánh sáng soi sáng từ nơi nào đó. Nếu không có ánh sáng thì không có bóng. Tôi muốn bạn biết rằng Đức Chúa Trời đang nắm giữ bạn. Bạn không có ở đó vì mình vĩ đại. Bạn có ở đó vì cớ Đức Chúa Trời đang nắm giữ bạn. Hãy ngừng khoác lác và tiếp nhận phúc âm. Jêsus đã chết để cứu bạn khỏi các tội lỗi của bạn. Ngài đã phục sinh ban sự sống cho bạn, thậm chí sự sống đời đời. Hãy đến cùng Ngài bây giờ, Ngài sẽ cứu bạn. John 6 :37 chép, « phàm những kẻ Cha cho ta, chắc đến cùng Ta, còn kẻ đến cùng Ta thì Ta hẳn chẳng bỏ ra ngoài đâu ». Hãy tiếp nhận Ngài bây giờ. Ngày mai có thể là quá trễ. Hebrew 3 :15 chép, « khi còn nói, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng ».Huyết Jesus có thể tẩy sạch bạn. Linh của Christ có thể ban sự sống cho bạn. Mọi điều bạn đang khoe khoang đều tạm bợ. Hãy tiếp nhận Jesus, Ngài sẽ ban sự sống đời đời cho bạn.

    Hãy nói các lời cầu nguyện nầy với Chúa, “Chúa Jesus ơi, con yếu đuối nhưng Ngài mạnh mẽ. Con không nắm giữ tương lai nhưng là Ngài. Con thú nhận con là tội nhân. Con thú nhận con không là gì, nhưng Ngài là mọi sự. Chúa ơi, cứu con khỏi sự kiêu ngạo của con. Chúa ơi, cứu con khỏi mọi tội lỗi của con. Rửa sạch con bằng huyết quí báu của Ngài. Xin vào Ngài linh con và làm sự sống của con. Chúa Jesus ơi, con cám ơn Ngài vì đang nghe con. Amen”.    


Chúng tôi muốn làm quen bạn và dành cho bạn sự giúp đỡ cần thiết để giúp bạn lớn lên trong Chúa. Đức Chúa Trời khao khát bạn là cơ đốc nhân phải lớn lên trong Christ. Hãy tiếp xúc với chúng tôi.

    Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho bạn.