Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Gom LạiĐọc: Thi thiên 55:1-8.
               Máy vi tính của tôi rất thường xuyên bị trục trặc. Một số chương trình và tư liệu thường dùng, khiến cho thông tin bị phân tán, và mỗi khi muốn sử dụng lại các thông tin đó, máy tôi phải tìm kiếm lại. Để giải quyết vấn đề, tôi cần phải lập trình phục hồi lại các mẩu thông tin và gom lại với nhau để dễ kiếm. Tiến trình này gọi là gom lại.
              Giống như máy vi tính, cuộc đời tôi cũng bị phân tán. Mọi hoàn cảnh đeo đuổi tình cảm tôi trong khi tôi cố gắng tập trung vào chuyện khác. Yêu cầu từ nhiều hướng, tấn công tôi. Tôi muốn làm xong mọi việc cần làm, nhưng tâm trí tôi không ngưng nghỉ và cơ thể tôi không khởi động. Chẳng bao lâu tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và vô dụng.


               Mới đây, tôi tham dự một cuộc tĩnh tâm trong đó có một tờ rời, in lời cầu nguyện nói lên cảm nghĩ của tôi: “Lạy Chúa, con bị rã rời, bất an, và chỉ còn được nửa người.”


              Vua Đa-vít cũng từng trải qua những lúc như vậy (Thi Thiên 55:2). Trong lời cầu nguyện, Đa-vít trình bày nhu cầu với Đức Chúa Trời sáng, trưa, và tối, tin chắc Ngài sẽ nghe (c.17).

               Cầu nguyện Chúa giúp hàn gắn cuộc đời chúng ta. Khi trao mọi lo âu mình cho Chúa, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết mình cần làm gì, và điều gì chỉ một mình Ngài mới làm được.

                                                                  - Julie Ackerman Link“Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi.” (Thi Thiên 55:22)
Nguồn: Daily Bread.