Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Tự Do Trong Đấng Christ

Image result for tự do   MS The Van Le  
·       Kinh Thánh: Rô-ma 6: 15- 23

·       Câu gốc:  "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta." (Rô-ma 6: 23)

        Giới thiệu

        Trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ, được thông qua các đại biểu của 13 bang lúc bây giờ vào ngày 04 tháng 7 năm 1776.   Ngay trong trang đầu tiên có ghi rằng: "Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng, mọi người  sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc."  
        
          Bài học hôm nay, tôi muốn mới quý ông bà anh chị em cùng tôi suy gẫm hai chữ Tự Do.

        I. Ý nghĩa của Tự do

         "Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình" (C. 17)

         Chúng ta  đang sống trên một đất nước mà nền Tự Do và Dân Chủ,  được đặt lên hàng đầu trong tất cả các nước trên thế giới này.  Là công dân của một đất nước tự do; có phải  mỗi chúng ta có quyền làm bất cứ điều gì theo ý muốn và sở thích của mình chăng?   Chắc chắn là không phải như vậy.   Chúng ta có quyền tự do, nhưng tự do trong luật pháp mà chính phủ đã quy định.  Chúng ta không thể lái xe vượt đèn đỏ, không thể say rượu ngoài đường và bạo hành với những người thân yêu trong gia đình v.v... Nếu chúng ta bất chấp luật pháp thì cảnh sát sẽ còng tay ngay tức khắc.  Tương tự như vậy, là công dân của Thiên Quốc, chúng ta được tự do vui sống; nhưng tự do trong luật pháp của Đức Chúa Trởi mà Kinh Thánh đã hướng dẫn.  Sách Truyền Đạo chép rằng:

Image result for tự do       "Hỡi kẻ trai trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi  đến mà đoán xét." (Truyền Đạo 11: 9)

          Căn cứ vào sách Rô-ma, chương 6:  15- 19, mà chúng ta đang nghiên cứu hôm nay.  Có những bài học  như sau:

·       Thứ nhất: Chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển, không phải sống trong thời kỳ luật pháp của Môi-se; nhưng không vì đó, mà chúng ta được tự do tiếp tục sống trong tội lỗi.

·       Thứ hai:   Nếu chúng ta nộp mình vâng phục kẻ nào đó, thì chúng ta là tôi mọi của kẻ mình vâng phục.  Nếu nộp mình cho tội lỗi thì dẫn đến sự chết.

·       Thư ba:   Chúng ta đã được buông tha khỏi tội lỗi, thì đã thuộc về sự công bình, làm tôi mọi cho sự công bình, không thể làm tôi mọi cho tội lỗi nữa.

       Thư của Phao-lô gửi cho người Ga-li-ti có nhăc nhở rằng:  "Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa." (Ga-li-ti 5: 1). Trong thư của Phao-lô gửi cho người Cô-lô-se  chương 3: 5-9 , có lời khuyên dạy rằng:

        "Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:  bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu  đó và ăn ở như vậy.  Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác.  Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em.  Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ con người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy con người là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên nguời ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn."

      II. Tự do theo Thánh Linh

     "Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy." (C. 19b)

       Trong những ngày gần đây, nếu quý ông bà anh chị em có theo dõi những thông tin về các trang mạng Tin-lành, thì quý vị đã nghe thấy có nhiều giáo phái trong anh em chúng ta đã chấp nhận hôn nhân đồng tính luyến ái.  Điều đó có nghĩa là họ đồng tình với những sự mà Đức Chúa Trời xem là gớm ghiếc!  Bên cạnh đó, có xuất hiện sự giảng dạy một vị mục sư (không tiện nêu tên ở đây), đã gây nên sự hoang mang về niềm tin của anh em chúng ta.  Ông ấy giảng rằng:   "Những cặp hôn đồng tính luyến ái cũng sẽ được vào thiên đàng!"  Thay vì dùng lời Chúa để khuyên nhủ, hay cảnh báo những tội lỗi mà con dân Chúa vấp phạm có cơ hội ăn năn; ông ta luôn  giảng về hạnh phúc, tiền bạc, giàu có và cố làm êm tai người nghe có chủ đích; chứ không phải dùng lời Chúa để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. 

       Chắc hẳn chúng ta khó quên câu chuyện khi quan tổng trấn Nê-hê-mi và thầy tế lễ E-xơ-ra; khi họ muốn xây dựng lại những vách thành đổ nát của Giê-ru-sa-lem, dân sự nhóm nhau lại và  đã yêu cầu E-xơ-ra đem sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên để đọc trước công chúng.  Họ đọc lâu đến một phần tư ngày; trong một phần tư khác họ xưng tội và khóc lóc, ăn năn cùng Đức Chúa Trời (Nê-hê-mi chương  8: 1-2; 9: 1-3).

Image result for tự do
        Ngày nay, dân sự của Chúa cũng đang bị tản lạc khắp nơi vì sự bắt bớ, tấn công của kẻ ác. Cụ thể gần đây nhất là những người tự xưng là nhà nước Hồi Giáo cực đoan, họ bắn giết không nương tay và thậm chí cắt đầu hàng loạt con cái Chúa.  Lẽ nào, những tôi tớ Chúa không đem sách luật pháp của Chúa ra mà đọc và khuyên dạy con cái của Ngài ăn năn tội lỗi để được Đức Chúa Trời bênh vực và bảo vệ như  sách Nê-hê-mi đã ghi lại:

     "... Chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kính, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình." (Nê-hê-mi 4: 14b)

        Bóp méo hay bẻ cong lời của Chúa là tội trọng đối với Đức Chúa Trời, và sự ghê tởm đối với những con cái Chúa chân chính, tin cậy và sống bởi lời của Kinh Thánh.  Sách 1Ti-mô-thê chương  1:10 chép: "Vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc,  (homosexuality) ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy trái nghịch với đạo lành." Thế mà đau lòng thay, có cả hàng nghìn người vẫn cứ thích nghe và thậm chí còn cổ võ cho ông ấy giảng dạy bằng cách đã mua vé vào cổng.  Vị Mục sư này hiện tại giàu nhất trong các mục sư vì số sách viết ra của ông.  Tuy nhiên, nhiều đầy tớ Chúa chân chính đã thực hiện những cuộc chất vấn ông, và đã phơi bày sự giả hình của ông vì đã giảng dạy trái với chân lý của Kinh Thánh.  Những vị mục sư này đã có một kết luận rằng:  Ông ta đang hầu việc cho Sa-tan, chứ không phải cho Đấng Christ.  

        Chúng ta cũng có được một bài học thấm thía ở đây, là không phải chân lý lúc nào cũng đứng về phía  đám đông.  Vào thời kỳ Chúa Jesus trước toà án của quan Tổng đốc Phi-lát, cũng có những đám đông về hùa thật đáng sợ!  Họ có mắt, nhưng mù lòa bởi trí hiểu tăm tối, chạy theo lòng ích kỷ và tàn ác của con người.  Họ đã sẵn sàng đứng với kẻ ác mà hô to lên rằng: Hãy đóng đinh nó!  Hãy đóng đinh nó!   Rất có thể trong đám đông ấy, cũng có kẻ mới ngày nào đây đã theo Chúa Jesus, khi nhìn thấy Ngài chữa lành bịnh cho người tật nguyền, đau ốm hay phát bánh cho đoàn dân đông khi đói!

        Qua câu chuyện trên, minh họa cho chúng ta thấy rằng, tự do không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì cũng được.   Chúng ta cho rằng bản thân mình thuộc về dòng dõi của nguời công bình cho nên tha hồ sống theo bản chất của xác thịt.  Con người cũ không hề thay đổi, nhưng vẫn tự hào là con cái của Đức Chúa Trời; thậm chí còn rêu rao rằng đã có chắc sự sống đời đời!

          Nhiều tôi tớ Chúa và con dân Chúa cứ giảng dạy và tin cậy vào chỉ một câu Kinh Thánh trong Giăng 10: 26, để rồi cứ ỷ lại và sống buông thả theo xác thịt; bởi vì cho rằng mình đã có tấm vé vào cổng thiên đàng rồi:

     "Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta." 

Image result for tự do

       Rõ ràng đây là điều Chúa hứa, nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng có một loạt những câu Kinh Thánh khác cảnh cáo rằng, chúng ta sẽ có thể trật mất phần ân điển về sự cứu rỗi đó, nếu chúng ta không vâng lời Chúa, tiếp tục sống trong tội lỗi.  Chẳng hạn như:

·       Sách Ma-thi-ơ 7: 22, 23:  "Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng:  Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta."
·       Sách Ga-li-ti 5: 19- 21:  "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm:  Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận,cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự giống như vậy.  Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi:  Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời."

·       Sách Ê-phê-sô 5: 5: "Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế,tham lam,tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời."

·       Sách Phi-lip 3: 18, 19: "Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.  Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.  Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jesus Christ."

·       Sách Hê-bơ-rớ 10: 26, 27  "Vì nếu chúng ta nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi."

·       Sách 2 Phi-e-rơ 2: 20 "Vả, chúng nó nhận biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô-uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở nên xấu hơn lúc đầu."

·       I Giăng 3:15 "Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình.  Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.  Ai ghét anh em mình là kẻ giết người.  Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình."

·       Sách Giu-Đe Câu 7 (chỉ có 1 chương) "Lại như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta.  Nhưng mà chúng nó cũng như vậy, trong giấc mơ màng làm ô-uế xác thịt mình, khinh dễ quyền phép rất cao và nói hỗn các đấng tôn trọng."

          Như vậy, thưa quý ông bà anh chị em!  Tự do ở đây không có nghĩa là tự do sống theo bản ngã của xác thịt, cứ tiếp tục phạm tội trái nghịch mạng lịnh Chúa.  Tự do thật sự là làm theo ý Chúa, tự do vâng phục luật pháp của Chúa và tự do sống theo điều răn của Ngài:

         "Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.  Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm." (Ga-la-ti 5: 16,17)

       III. Kết quả của Tự do

       "Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm  cuối cùng." (C. 22)

     Trong câu 21 và 22 có những điều học được như sau:

·       Thứ nhất:  Sự hổ thẹn.  Đó là hậu quả của những anh em chúng ta đã từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế, gian ác.

·       Thứ hai:  Sự chết.  Hậu quả của tội lỗi là dẫn đến sự chết.  Trong câu 23 kết luận rõ ràng:

 "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng  sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta."

Image result for tự do       Như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ chọn lựa sự tự do sống buông thả ngoài luật pháp Chúa; hay chọn lựa bước đi theo Thánh Linh.  Có một câu chuyện sau đây sẽ minh hoạ thay cho câu trả lời. 

        Một con cái Chúa ở Việt Nam khi dùng trang Face Book để chia sẻ lời Chúa, đã có những phản cảm khi nhìn thấy những hình ảnh không tốt đẹp của một đôi người cũng là con cái Chúa, cũng post những câu gốc Kinh Thánh, cũng đưa những hình ảnh hầu việc Chúa; nhưng ẩn chứa bên trong là sự quyến dụ trá hình, phơi bày bản tánh xác thịt, trái với sự bất khiết.  Cô ấy viết:

        "Gần đây xuất hiện linh tà dâm xâm nhập vào các bài học Kinh thánh.  Chúng ta cần cảnh giác điều này nhắc nhở nhau và đặc biệt là các thanh niên trẻ theo Chúa.  Nhiều người miệng nói tin Chúa, thường đăng trên FB những câu Kinh thánh; nhưng thực tế cuộc sống đam mê gian dâm, ô uế, luông tuồng và post lên các hình ảnh cám dỗ đầy xác thịt từ thế gian.

        Người theo Chúa thật sự thì phải kính sợ Chúa, vâng lời Ngài, đổi mới tâm trí, không còn sống lơ lửng và ở trên FB, không nên dùng hình ảnh cám dỗ bao giờ, và cũng không muốn tham dự, ngó nghiêng hay download những hình ảnh xấu xa, để nhìn vụng trộm, hoặc để mơ ước sống buông thả xác thịt như những người không biết Đức Chúa Trời bao giờ."


      Thưa quý ông bà anh chị em!  Đức Chúa Trời là Đấng dò xét bên trong lòng người.  Ngài nhìn thấy tư tưởng trong trí não của mỗi chúng ta.   Mọi sự sẽ được phơi bày trong ngày chung cuộc khi Chúa tái lâm.  Vì vậy, trong tình yêu của Chúa Jesus, và trách nhiệm của một tôi tớ giảng dạy lời của Ngài, tôi mong mỏi mỗi chúng ta hãy bước theo Đức Thánh Linh và làm đẹp lòng Chúa.  Hãy sống tự do vì cớ Tin-lành!  Amen.
  
MS The Van Le (USA)