Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

PHẢN ỨNG CUỐI CÙNG CỦA GIÓP                 Price: $4.99 USD

Phản ứng của Gióp trong bối cảnh Đức Giê-hô-va trả lời qua các bài thuyết giảng, được xem là hành động ăn năn và phủ phục trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời, từng là đề tài được nghiên cứu và tranh luận gay gắt. Nhiều học giả từ thời kỳ Cải Chánh cho đến thế kỷ hiện đại đã cố gắng đưa ra lời giải thích cho những câu trả lời khó hiểu này, tuy nhiên họ đều đưa đến những kết luận khác nhau bởi sự khác biệt về giả thuyết nghiên cứu và phương pháp luận.

Bài nghiên cứu sau đây muốn lý luận cho thấy rằng những phản ứng của Gióp cần được giải nghĩa trong bối cảnh bài thuyết giảng của Đức Giê-hô-va, như là một cuộc đối thoại thần học giữa Đức Chúa Trời và con người. Với mục đích này, tác giả sẽ sử dụng phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh theo cách phân tích ngữ pháp và cấu trúc bản văn, để tìm hiểu những câu trả lời của Gióp trong bối cảnh.


Để hoàn thành công tác này, trước hết bài viết sẽ nghiên cứu lịch sử giải nghĩa về những phản ứng cuối cùng của Gióp. Tiếp theo đó là phần phân tích bài thuyết giảng của Đức Chúa Trời theo ngữ cảnh, cấu trúc, đặc điểm ngữ pháp và sứ điệp của bản văn (38:1-41:34). Giải nghĩa những câu trả lời của Gióp 40:3-5; 42:1-6 là phần chính của bài nghiên cứu. Phần này chủ yếu giải nghĩa bản văn từ các khía cạnh bản văn, ngữ cảnh, thể loại văn học, phân tích cấu trúc và sứ điệp trong bối cảnh.

Kết quả nghiên cứu cho rằng phản ứng của Gióp được hiểu trong bối cảnh bài thuyết giảng của Đức Giê-hô-va như là hành động ăn năn về sự dại dột và kiêu ngạo của chính Gióp, trong đó có cả sự phủ phục thỏa lòng của ông nơi Đức Giê-hô-va.

Tác Giả Lê Phan

Lê Phan là bút danh của Phước Lê. Phước Lê tốt nghiệp trường thần học Seminari Theoloji Malaysia, Malaysia và Asian Center for Theological Studies and Mission (ACTS), Hàn Quốc. Ông lập gia đình và có ba người con. Ông hiện đang sống và làm việc tại Sài gòn. Ms Phước Lê hầu việc Chúa tự do và giảng dạy cho chương trình Thần Học Phúc Âm (TEE Vietnam) và một số trường thần học tư gia tại Việt nam. (Liên Lạc: email: chucbinhan@gmail.com)

Các Bạn có thể mua trực tuyến tại địa chỉ:

https://www.smashwords.com/books/view/467741