Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

BIBLE SHOOL FOR VIETNAMESESứ Mạng
Sứ mạng của Trường là trang bị cho sinh viên kiến thức Kinh Thánh, sự hiểu biết Thần học, khả năng giảng dạy, mở hội thánh mới, cũng như sự hiểu biết  và nhận lãnh những Ân tứ trong quyền năng Đức-Thánh-Linh cho chức vụ. Đồng thời trang bị những học vị như: Cán sự Cơ Đốc, Cao đẳng, Cử Nhân và các học vị cao hơn để thích hiệp cho chức vụ Người Hầu Việc Chúa với xã hội hiện tại.  

Mục Đích
Trang bị thật nhiều những sinh viên ưu tú cho Chúa Giê-xu Christ, hầu sớm hoàn thành sứ mạng của Đấng Christ là giảng Tin lành cho muôn dân trong đó có dân tộc Viêt-nam hơn 90 triệu người. Tạo ra một môi trường học tập lời Chúa thuận tiện dễ dàng đáp ứng cho mọi Cơ-Đốc-Nhân muốn được trang bị cho sự phục vụ Đấng Christ. Bảo tồn và phát huy những tín lý Thần học thuần chánh hiệp với Kinh Thánh và những giá trị đức tin của các Sứ-đồ.
Mục Tiêu
Trường theo đuổi những mục tiêu cụ thể như sau:
 1. Bốn năm đầu: (2013 đến 2017) Xây dựng một ngôi trường trực tuyến (online) với kỷ thuật hiện đại hiệu quả  thích nghi cho sự giảng dạy và học tập có hiệu quả cao nhất.
 2. Xây dựng một đội ngũ giáo sư được kêu gọi và kinh nghiệm trong sự giảng dạy, liên tục nâng cao đức tin cùng sự hiểu biết  kiến thức để đáp ứng cho sự huấn luyện các sinh viên.
 3. Hoàn tất việc huấn luyện cho 200 sinh viên để tốt nghiệp trong các văn bằng Cử Nhân, Cao đẳng và Cán sự cơ-đốc.
 4. Công nhận chức vụ và sai phái một phần tư (1/4) sinh viên sẽ vào công trường mở mang hội thánh mới tại các địa phương.
 5. Thực hiện việc tu nghiệp tập trung hàng năm cho giáo sư và sinh viên tại Hoa-kỳ, Việt Nam hoặc các nước khác.
Để hoàn thành sứ mạng, mục đích và mục tiêu như trên, toàn thể nhân viên của Trường phải nổ lực tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức-Chúa-Trời, dấn thân kết ước và theo đuổi sự kêu gọi. Đồng thời kêu gọi sự hiệp tác của tất cả Tôi-Con của Chúa trên toàn  thế giới.
Tín Lý
Căn bản tín lý của Trường Kinh Thánh Cho Việt Nam.
 • Kinh Thánh là lời mặc khải vô ngộ của Đức-Chúa-Trời cho con người.
 • Đức-Chúa-Trời là Đấng tạo hóa duy nhất được thể hiện trong ba thân vị Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh.
 • Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế từ Đức-Chúa-Trời cho sự hư mất của Nhân loại. Sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng Ngài là Đức-Chúa-Trời, Ngài có thẩm quyền phán xét loài người và thẩm quyền ban sự sống đời đời kẻ tin nhận Ngài.
 • Đức Thánh Linh là Đức-Chúa-Trời. Ngài là Đấng khai sinh Hội Thánh trong ngày lễ Ngũ tuần, Ngài đang lãnh đạo và giúp đỡ hội thánh hoàn thành sứ mạng của Chúa Giê-xu Christ.
 • Con người là tạo vật ưu mỹ nhất của Đức-Chúa-Trời, bởi sư phản loạn của con người đã làm con loài người xa cách với Đấng Tạo Hóa. Con người hoàn toàn bất lực trước tội lỗi và sự chết, phương tiện cứu rỗi duy nhất cho con người là qua Chúa Giê-xu Christ .
 • Tội lỗi không phải là những điều bên ngoài đi vào bên trong con người nhưng là những điều ra từ bên trong con người, ngôn ngữ thần học gọi là nguyện tội. Tội lỗi thể hiện trong và qua mỗi con người ở mỗi mức độ khác nhau hay còn gọi là kỷ tội. Hậu quả của tội lỗi là khiến con người phân cách đời đời với Đức-Chúa-Trời, khiến con người đau khổ và ở trong sự đoán phạt.
 • Sự cứu rỗi là công việc được thực hiện bởi Chúa Giê-xu Christ, bởi đức tin vào ân điển của Đức-Chúa-Trời một tội nhân được tha thứ tội lỗi, được xung công bình và được hưởng ơn cứu rỗi.
 • Thể xác con người sẽ sống lại và biến hóa trong ngày của Chúa-Giê-xu Christ. Tội nhân phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, người công bình ( kẻ có lòng tin nơi Chúa Giê-xu) sẽ hưởng cơ nghiệp sự sống đời đời trong Đấng Christ.
 • Lời hứa thành tín của Đấng Chân Thật về một ngày vinh hiển cho mọi kẻ tin và là ngày kinh khiếp cho những kẻ chẳng tin đó là ngày Đấng Christ  tái lâm trên không trung và trên đất này.
 • Hội Thánh là "thân" của Đấng Christ hiện diện trong tất cả các hội thánh thật trãi qua mọi thời đại ở khắp mọi nơi, là sự hiện diện của mỗi cơ đốc nhân được tai sanh trong các hội thánh địa phương.
                                                       Quá Trình Hình Thành Trường
Khải tượng: Cùng hòa trong sự cưu mang về sự cứu rỗi cho dân tộc Việt Nam của tất cả các Tôi-Con Chúa tại Việt Nam cũng như Hải ngoại, Tôi Tớ Chúa Mục sư Nguyễn Nhựt đã nhận được một khải tượng từ Đức Thánh Linh qua sự hiện thấy trong tâm trí về một quyển Kinh Thánh được mở ra với hình ảnh chim bồ câu bay lên. Sau sự cầu nguyện tìm hiểu ý Chúa, Mục sư Nguyễn Nhựt  đã được xác tín từ Chúa sứ mạng truyền giảng Phúc âm thông qua công tác giáo dục với năng quyền Thánh Linh. 
Cơ hội: Tuy nhiên Mục sư Nguyễn Nhựt vẫn luôn tìm kiếm thêm những bằng chứng từ Chúa cho sứ mạng này, trong quá trình tìm kiếm ý Chúa Mục sư Nguyễn Nhựt đã cầu xin một ý chỉ từ Chúa là một "cơ hội" mở ra để hướng dẫn Ông biết bắt đầu sứ mạng này như thế nào. Sau đó Mục sư Nguyễn Nhựt đã mạnh dạn chia xẻ khải tượng mà mình đã nhận được từ Chúa với nhiều người mà Ông từng quen biết. Điều kỳ diệu thay, Ông được sự trả lời của Chúa qua sự đáp ứng nhiệt tình của những người được Ông chia sẽ khải tượng.

Đáp ứng: Chúa cho có những người sau khi nghe Mục sư Nguyễn Nhựt chia sẽ khải tượng đã mạnh dạn tham gia, góp ý, đóng góp tài chánh khả năng, trong việc hướng tới sự hình thành một ngôi trường Kinh Thánh trực tuyến (online) hầu qua đó thực hiện khải tượng và sứ mạng mà Chúa đã cho Ông. Những người điển hình mà không thể không nhắc tên của họ tại đây là:  Thầy Đoàn Lộc kết nối với Trường “A Touch From Above Christian University “là Trường đỡ đầu cho sự ra đời của BSFVN*.  Đặc biệt Chúa đã cảm động lòng ba con cái Chúa là các cô: Lệ  Trần, Hoàng Trần và Yến Trương đã dâng hiến tài chánh cho việc thực hiện trang Web của Trường. Chúa cũng cảm động Thầy Tuấn Võ dùng khả năng tin học Chúa cho Thầy để xây dựng trang web. Chúa cũng cảm động hai Đầy Tớ Chúa có nhiều năm kinh nghiệm và nặng lòng với công việc Chúa là Mục sư Cam Lê, Năng Nguyễn ủng hộ tài chánh và góp ý cố vấn. Cũng phải kể đến có gần 20 các mục sư, giáo sư cảm động dự phần giảng dạy và đóng góp công sức như: Mục sư Phạm Thà; Giáo sư Phạm Thanh; Mục sư Nghiêm Hợp; Mục sư Thắng Nguyễn… Tôi ( Mục sư Phạm Hùng) và nhiều Tôi-tớ Chúa khác. 

Kết quả: Trải qua một thời gian ngắn từ ngày Mục sư Nguyễn Nhựt thấy khải tượng đến nay Đức-Chúa-Trời đã dùng những con người được liên kết lại bằng sự thôi thúc của Đức Thánh Linh, hầu xác tín khải tượng, sứ mạng, và mục tiêu mở mang vương quốc Đức-Chúa-Trời thông qua giáo dục bằng phương tiện ngôi trường Kinh Thánh trực tuyến (online) cho người Việt Nam. Ngôi trường này đã được thành lập và chính thức bước vào hoạt động ngày 1 tháng 10 năm 2012.

                                   Tính Hiệu Quả Của Giảng Dạy Trực Tuyến (online).
Ngày nay nhiều người vẫn còn có định kiến và cho rằng việc học hàm thụ không hiệu quả bằng phương pháp giáo dục tập trung. Tuy nhiên việc học trực tuyến không phải là một hình thức hàm thụ như nhiều người lầm tưởng, mặc dù học trực tuyến cũng không phải là cách học tập trung cổ điển thế nhưng, hiệu quả của phương pháp học trực tuyến là vượt trội hơn cả hai phương pháp hàm thụ và tập trung. Vì lý do trong mỗi lớp học của ngôi trường trực tuyến sinh viên và giáo sư được tương tác trực tiếp trong một không gian không giới hạn về thời lượng, cũng trong một môi trường đó sinh viên được tiếp cận với nguồn tài liệu phong phú không giới hạn và học hỏi từ nguồn kiến thức và kinh nghiệm khác nhau của các sinh viên trên toàn cầu. Đây là một phương pháp giáo dục được chính phủ nhiều nước văn minh đang áp dụng mà Hoa-kỳ là một điển hình.

Mời các Bạn vào xem        http://bsfvn.com/