Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

BẠN CÓ THỂ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ VỚI SỰ GIÚP SỨC CỦA CHÚA


“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy” Giăng 3:2 

Một tác giả Kinh Thánh viết: “Chính Ngài đã... làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả” (Giê-rê-mi 32:17). Một tác giả khác viết: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng [tức Đức Chúa Trời] ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).
Thỉnh thoảng ai trong chúng ta cũng cần được giúp đỡ. Đôi khi, Đức Chúa Trời có thể dùng một người khác giúp đỡ bạn. Có thể một người bạn cầu thay cho bạn khi bạn bị bệnh. Có thể thầy/cô giáo giúp bạn hiểu một vấn đề nào đó ở trường. Cũng có những lúc chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể giúp bạn làm một điều gì đó khó làm, chẳng hạn như xin lỗi hoặc tỏ ra tử tế với người đã làm hại bạn. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế gian này, và Ngài có thể cho bạn sức lực để làm bất cứ điều gì. Đức Chúa Trời có thể giúp bạn làm bất cứ điều gì bạn cần làm. 
Làm sao bạn nhận được sự giúp đỡ của Chúa? Đức Chúa Trời biết khi nào bạn cần được giúp đỡ. Nhưng Ngài muốn bạn cầu xin Ngài và rồi tin cậy Ngài làm điều ấy. Có việc gì quá khó đối với Đức Chúa Trời không? Không! Lời Chúa cho biết: “Chẳng có sự gì là quá khó cho Ngài cả” (Giê-rê-mi 32:17). Từ nay trở đi, khi bạn có việc gì khó cần phải làm, hãy nhớ rằng bạn có thể làm bất kỳ điều gì với sự giúp đỡ của Chúa! 

Ghi ra một việc bạn cần Chúa giúp sức để thực hiện trong tuần này. 

Bạn có thể cầu nguyện như sau:  

Lạy Chúa yêu dấu, Ngài biết khi nào con đặc biệt cần đến sức lực của Ngài. Xin giúp con mạnh mẽ khi giờ phút ấy đến. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men. 


Theo cdnvn.com