Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Kỷ niệm rong rêu


 

Sài Gòn vẫn những hàng cây dãy phố
 Nắng thêng thang và lá rụng ven đường
Cả trời mây xưa cũ yêu thương
Chân đằm thắm sợ phai mờ dấu vếtTa lắng nghe trong tim từng trái chết
Thời vàng son kỷ niệm đã rong rêu
Sài Gòn buồn bao cát bụi bay theo
Bao hình bóng vùi chôn trong lớp đất


Rượu không uống mà hồn say chất ngất
Trong nỗi đau nghìn kiếp vẫn  không  thôi
Sài Gòn ôi! Lòng nhớ mãi khôn  nguôi !

                                
1983
 Lê Nguyễn Hà Vy (USA)