Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Ý THUNhững chút hồ buồn trong lá rụng 
Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân 
Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng 
Chẳng hái mà hoa cũng hết dần 

Dưới gốc, nào đâu thấy xác ve 
Thế mà ve đã tắt theo hè 
Chắc rằng gió cũng đau thương chứ 
Gió vỡ ngoaì kia ai có nghe? 

Hôm nay tôi đã chết theo người 
Xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi 
Với bóng hình xưa, tăm tiếng cũ 
Cách xa chôn hết nhớ thương rồi 

Yên vui xây dựng bởi nguôi quên 
Muốn bước trong đơì phải dậm trên 
Muôn tiếng kêu than thầm lẳng lặng 
Nhưng hoa có thể cứ lâu bền 


Ờ nhỉ ! Sao hoa lại phải rơi ? 
Đã xa, sao lại hứa yêu hoài 
Thực là dị quá mà tôi nữa! 
Sao nghĩ làm chi chuyện nhạt phai?


Xuân Diệu