Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ YÊU BẠN CHĂNG?


Hỏi-1:  Đôi khi tôi tự hỏi không biết Đức Chúa Trời có yêu tôi không?  Nếu Ngài là một Đức Chúa Trời yêu thương, thì tại sao lại có quá nhiều đau khổ và buồn thảm trong trần thế?

Đáp:  Trong quyển sách của Ngài gọi là Kinh Thánh, Đức Chúa Trời cho biết tội lỗi của chúng ta là nguyên nhân của mọi đau khổ và buồn thảm.  Thật vậy, đây là một trong những lời phán thường được trích ra nhiều nhất từ Kinh Thánh để bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại:
  Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian [bằng cách này]* đến nỗi đã ban Con Một của Ngài hầu cho hể ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
  Giăng 3: 16
{* Những chữ trong [ngoặc] được bị chú để cho rõ nghĩa.}

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có phán thêm rằng:
  Đường lối kẻ ác lấy làm gớm ghiếc cho CHÚA; nhưng Ngài thương mến người nào theo sự công bình.
  Châm Ngôn 15: 9
  Vì CHÚA biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.
  Thi-thiên 1: 6
Hỏi-2: Nhưng tôi không phải là một người xấu xa.  Tôi là một người đàng hoàng, ăn ở có đạo đức.  Chắc chắn những việc lành mà tôi đã làm trong đời mình trội hơn những điều xấu mà tôi đã vi phạm.  Làm thế nào những câu Kinh Thánh trên có thể áp dụng cho tôi được?

Đáp:  Theo tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời, một người dầu có ăn ở đạo đức nhất, đều bị Đức Chúa Trời xem như là một tội nhân tuyệt vọng, và người ấy đang liều lĩnh đi trên con đường tiến vào Địa Ngục.  Kinh Thánh dạy rằng không một ai tự mình ăn ở tốt lành đủ để có thể vào được Thiên Đàng.  Ngược lại, tất cả chúng ta đều là tội nhân.  Trước mặt Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta đều đã phạm tội.
  Như có chép rằng:  Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.  Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. 
  Rô-ma 3: 10-11
  Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? 
  Giê-rê-mi 17 :9
  Có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. 
  Châm Ngôn 14: 12
Hỏi-3:  Nếu tôi là một người gian ác như vậy trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm gì đối với tôi?

Đáp:  Kinh Thánh dạy rằng đến ngày tận thế, tất cả những người gian ác đều sẽ phải đến dưới hình phạt sau cùng ở một nơi gọi là Địa Ngục trên trái đất này và thời điểm này rất là gần kề.  Có rất nhiều bằng chứng từ Kinh Thánh nói về sự rước đi cách thình lình của những tín đồ đích thực sẽ xảy ra vào ngày 21/tháng 5/năm 2011; và thế giới này sẽ chấm dứt hiện hữu vào ngày 21/tháng 10/ năm 2011, đó là ngày tận thế.  Mời bạn vui lòng liên lạc với Đài Phát Thanh Gia Đình – Family Radio để hỏi xin một cuốn tập miễn phí có tựa đề là "Sắp Đến Nơi Rồi!!!", một tập sách đưa ra rất nhiều thông tin từ Kinh Thánh về thời biểu của ngày phán xét và ngày tận thế.
  Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, cháy cho đến đáy sâu âm phủ, thiêu-nuốt đất và thổ sản, cũng cháy đốt nền các núi.  Ta sẽ chất những tai vạ trên mình chúng nó, bắn chúng nó hết các mũi tên ta.  Chúng nó sẽ bị đói hao mòn, bị rét tiêu đi, và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt.  Ta sẽ khiến răng thú rừng, và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó. 
  Phục Truyền 32: 22-24
  Ai tuân theo lịnh Người thì chẳng biết sự tai nạn, và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ.  Vì tuy loài người bị sự tai nạn bối rối nhiều, phàm sự gì cũng có thì thế và phép lệ.
  Truyền Đạo 8: 5-6
Hỏi-4: Ồ, ông không nói đùa chứ!  Đức Chúa Trời không thật sự có ý rằng Ngài sẽ hủy diệt loài người và thiêu đốt trái đất này, phải không? 

Đáp:  Thật vậy, Đức Chúa Trời có ý định là sẽ biến trái đất này thành một Địa Ngục có thật, kéo dài trong 5 tháng.  Rồi sau đó Đức Chúa Trời sẽ thiêu đốt trái đất này và tất cả mọi vật trên mặt đất bằng lửa.  Thật là một thời gian kinh hoàng mà phải sống trên trái đất này.
  Lại cho chúng nó phép, không phải là giết, nhưng là làm khổ những người đó trong năm tháng, và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bọ cạp cắn người ta.
  Khải Huyền 9: 5
  Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. 
  2Phi-e-rơ 3: 10
  Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
  Khải huyền 20: 15
  Đến ngày tận thế cũng như vậy: Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 
  Ma-thi-ơ 13: 49-50
  ... và cho anh em, là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. 
  2Tê-sa-lô-ni-ca 1: 7-9
Hỏi-5: Thật là kinh hoàng!  Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn hủy diệt loài người?

Đáp:  Bởi vì Đức Chúa Trời đã dựng nên con người, và họ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình trước mặt Ngài.  Sự công bình tuyệt đối của Ngài đòi hỏi loài người phải đền tội của mình.
  Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời.
  Rô-ma 3: 23
  Vì tiền công của tội lỗi là sự chết... 
  Rô-ma 6: 23
Hỏi-6: Ghê quá nhỉ!  Kinh Thánh có cho biết chút hy vọng nào để một người có thể thoát khỏi sự hủy diệt không?

Đáp: Có. Đúng như vậy, có một nhân vật là Đấng có thể thay thế trong việc gánh chịu hình phạt của sự hủy diệt cay đắng và xấu hổ cho tội lỗi của chúng ta.  Nhân vật đó chính là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng đã giáng thế làm người với danh xưng là Jêsus Christ, Ngài đã gánh chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời cho những ai mà Ngài đã đến để cứu rỗi.
  Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: CHÚA đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. 
  Ê-sai 53: 6
  Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương.  Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh. 
  Ê-sai 53: 5
  Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.
  1Cô-rinh-tô 15: 3-4
  Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. 
  2Cô-rinh-tô 5: 21
Hỏi-7: Ông nói rằng nếu Đấng Christ là nhân vật đã thay thế gánh chịu hình phạt cho tội lỗi của tôi, thì tôi sẽ không còn lo sợ về sự bị hủy diệt nữa có phải không?

Đáp: Đúng như vậy; nếu tôi đã trở nên được cứu rỗi, thì Đấng Christ là Đấng đã thay thế cho tôi, Ngài đã trả giá đền tội cho tất cả những tội lỗi của tôi. 
  Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
  Giăng 3: 36
Hỏi-8: Nhưng tin nhận Ngài thì có nghĩa là gì ? Nếu tôi đồng ý với mọi điều Kinh Thánh nói về Đấng Christ là Chúa Cứu Thế, thì có phải tôi được cứu khỏi bị hủy diệt đời đời không?

Đáp:  Tin nhận Đấng Christ có nghĩa rộng hơn là chúng ta chỉ lấy lý trí chấp nhận những lẽ thật của Kinh Thánh.  Điều đó nghĩa là chúng ta tin tưởng toàn bộ Kinh Thánh là cuốn sách Luật Pháp của Đức Chúa Trời cho mình.  Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải có sự sốt sắng liên tục vâng phục làm theo những mạng lệnh trong Kinh Thánh.  Như thế tôi mới thật sự sung sướng khi tôi sống đúng với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh.
  Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. 
  1Giăng 2: 3
  Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma-môn nữa. 
  Ma-thi-ơ 6: 24
Hỏi-9:  Có phải ông nói rằng không có cách nào khác để thoát khỏi sự hủy diệt trừ khi tôi phải nhờ đến Đức Chúa Jêsus?  Còn các đạo khác thì sao?  Không lẽ các tín hữu của họ cũng phải hủy diệt cả thảy hay sao?

Đáp:  Vâng, thật thế.  Họ không thể thoát khỏi sự kiện là Đức Chúa Trời quy trách nhiệm cho chúng ta về tội lỗi của mình.  Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải đền tội của mình.  Các đạo giáo khác, kể cả nhiều đạo xưng danh của Đức Chúa Jêsus, không thể đưa ra một người thay thế để gánh thế tội lỗi của những ai theo đạo.  Chỉ có Đấng Christ là nhân vật duy nhất sẵn sàng gánh vác tội lỗi và cứu chuộc chúng ta.  Như vậy bạn phải rời khỏi đạo giáo của mình và chỉ tin một mình Kinh Thánh mà thôi.
  Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. 
  Công vụ 4: 12
  Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 
  Giăng 14: 6
Hỏi-10:  Bây giờ, tôi thật là tuyệt vọng, tôi không muốn bị hủy diệt, tôi phải làm gì để được cứu đây?

Đáp:  Chúng ta không có thể làm gì để tự cứu mình. Kinh Thánh nói chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta. Đức Chúa Trời thực hiện phép lạ cứu rỗi vĩ đại bằng cách áp dụng Lời của Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) vào lòng và vào cuộc sống của những người mà Ngài muốn cứu rỗi.  Kết quả của phép mầu cứu rỗi này trên cuộc đời của một người được cứu rỗi là người ấy yêu kính Đức Chúa Trời và Kinh Thánh.  Người ấy vui vẻ nhất là khi vâng theo cuốn sách Luật Pháp của Đức Chúa Trời tức là Kinh Thánh.  Vì thế, nếu một người thật sự ước ao để trở nên được cứu rỗi thì người ấy nên dành nhiều thời giờ đọc và lắng nghe lời Kinh Thánh.
  Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà nghe bởi Lời của Đức Chúa Trời. [Dịch sát với nguyên ngữ.]*
  Rô-ma 10:17
  Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
  Ê-phê-sô 2: 8
  Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Ly-đi,... Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói.   [Ông Phao-lô giới thiệu Phúc Âm cho bà Ly-đi]* 
  Công vụ 16: 14
Hỏi-11:  Ông luôn luôn đề cập đến Kinh Thánh. Vậy Kinh Thánh quan trọng như thế nào?

Đáp:  Kinh Thánh là một cuốn sách quan trọng nhất trên thế giới vì đây là cuốn sách Luật Pháp của Đức Chúa Trời cho cả nhân loại.  Bởi khi một người đọc hay lắng nghe Kinh Thánh, thì đây là môi trường mà Đức Chúa Trời có thể cứu, nếu đó là ý muốn của Ngài muốn cứu người đó.  Thêm vào đó người này sẽ học được nhiều lẽ thật kỳ diệu và đáng sợ về Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài.  Thật sự người ấy đang nghe tiếng Chúa vì Đức Chúa Trời là tác giả của Kinh Thánh và đang phán qua Lời của Ngài (là Kinh Thánh).

  Luật Pháp của CHÚA là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; sự chứng cớ CHÚA là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. 
  Thi-Thiên 19:7
  Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của CHÚA. 
  Thi-Thiên 119:1
  Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà nghe bởi Lời của Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) [Dịch sát với nguyên ngữ.]*
  Rô-ma 10: 17
  Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.
  Khải Huyền 1: 3
Hỏi-12:  Tôi có thể cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót và cứu tôi không?

Đáp:  ĐÚNG tuyệt đối!  Đức Chúa Trời rất là nhân từ. Vì thế Kinh Thánh bảo chúng ta phải cầu xin với Ngài, khẩn cầu và nài xin sự thương xót, sự cứu rỗi, thú nhận chúng ta là tội nhân đáng chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.  Điều này không làm cho chúng ta được cứu, nhưng chúng ta sẽ có sự bảo đảm là Chúa biết chúng ta nhiệt thành mong ước được cứu rỗi.
  Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng:  Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! 
  Lu ca 18:13
Hỏi-13: Tôi có nên đi nhà thờ không ?

Đáp: Hoàn toàn KHÔNG! Kinh Thánh cho chúng ta biết khoảng 2000 năm, sau khi Đấng Christ đã chết trên thập tự giá, những người tin nơi Ngài nếu có thể được hãy gia nhập các nhà thờ.  Nhưng bây giờ chúng ta học từ Kinh Thánh là Đức Chúa Trời không còn cứu người qua mục vụ của các nhà thờ.  Thời đại của Hội thánh đã chấm dứt.  Thật sự Chúa ra lệnh qua Luật Pháp của Ngài, là Kinh Thánh, rằng những tín đồ đích thực phải rời bỏ các nhà thờ của họ.  Bởi vì sự phán xét công chính của Chúa đổ xuống trên tất cả các hội thánh địa phương khi Đức Chúa Trời đang chuẩn bị thế giới cho Ngày Phán Xét rất gần kề.
  Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), thì ai ở trong xứ Giu-đê [những hội thánh địa phương] hãy trốn lên núi [đến với Đấng Christ]; 
  Ma-thi-ơ 24: 15,16
  Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào?
  I Phi-e-rơ 4: 17
Hãy nhớ rằng chúng ta không được cứu bởi một nhà thờ, một mục sư, một linh mục hay bởi phép báp-têm bằng nước, hay lễ tiệc thánh.  Chỉ có Đức Chúa Jêsus Christ, chính Ngài là Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi chúng ta.  Kinh Thánh dạy trong lúc này, ở bên ngoài giới hạn của những nhà thờ thì Đức Chúa Trời đang cứu rỗi vô số người.
  Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là.  
  Khải Huyền 7:9
Quý vị có thể nhận miễn phí cuốn sách "Sự Chấm Dứt của Thời Đại Hội Thánh và Sau Đó" và cuốn "Lúa Mì và Cỏ Lùng".  Những cuốn sách này trình bày rất nhiều thông tin trong Kinh Thánh để chỉ cho chúng ta biết là Thời Đại Hội Thánh đã chấm dứt.

Hỏi-14: Xin cho tôi biết nhiều hơn về cách Đức Chúa Trời cứu rỗi người ta.

Đáp:  Kinh Thánh sách Giăng chương 11 cho chúng ta một thí dụ nổi bật, cho thấy chỉ một mình Đức Chúa Trời làm tất cả công việc cứu rỗi chúng ta.  Đấng Christ đã gọi ông La-xa-rơ sống dậy, mặc dù người đã chết trong mồ mả được bốn ngày.  Đức Chúa Jêsus đã đứng trước cửa mộ và phán "La-xa-rơ, hãy bước ra."  Dĩ nhiên, xác chết đã có mùi hôi trong phần mộ này không thể nghe hay vâng lời Ngài.
Kinh Thánh cho biết trước khi được cứu chúng ta đã chết về tâm linh.  Dầu vậy Đức Chúa Trời có phán cho chúng ta là phải tìm kiếm Ngài, phải tin, phải ăn năn.  Tuy nhiên, giống như xác chết của La-xa-rơ không thể nào vâng theo Lời Chúa phán để bước ra khỏi phần mộ, không thể nào một xác chết thuộc linh vâng theo lời phán của Đức Chúa Trời để tin vào Đức Chúa Jêsus để nhận được sự cứu rỗi.
  Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.
   Giăng 6 :44
Dầu vậy La-xa-rơ đã nghe lời phán của Đức Chúa Jêsus, ông ta đã sống lại và đã bước ra khỏi mộ.  Làm thế nào chuyện đó có thể xảy ra?  Có nghĩa là khi Đấng Christ đã ra lệnh cho người chết La-xa-rơ bước ra, thì Đấng Christ với Thần Linh của Ngài phải vào trong phần mộ và ban cho xác chết có mùi hôi ấy sự sống thuộc thể, đôi tai để nghe, và ý chí cũng như sức mạnh để vâng theo mạng lệnh của Ngài.

Tương tự như vậy cho những ai mà Đức Chúa Trời đã dự định cứu rỗi, khi Ngài ra lệnh cho chúng ta phải tin, phải ăn năn để trở nên được cứu, thì Ngài đang phán với những xác chết thuộc linh mà tự chính họ sẽ không bao giờ trở nên được cứu rỗi.  Dầu vậy vẫn có một số người bắt đầu tin vào Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế, họ cảm thấy vui nhất là khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.  Bằng chứng được rõ nét trong cuộc đời của họ và bởi cách nào đó họ trở nên được cứu rỗi.  Điều này chỉ có thể xảy ra khi Đức Chúa Trời ra lệnh cho họ phải tin, chính Ngài cũng phải bước vào cuộc đời của họ và cứu họ. Vì Ngài đã cứu họ nên họ đặt niềm tin vào nơi Đức Chúa Jêsus.  Họ cảm thấy rằng tội lỗi là điều rất khó chịu đối với mình.  Đó là bằng chứng Đức Chúa Trời đã chọn và cứu họ.  Như khi họ nghe đến Phúc Âm, thì Đức Chúa Trời áp dụng Lời của Đức Chúa Trời vào đời sống của họ và họ thật đã trở nên được cứu rỗi.

Nếu bạn chưa được cứu, hãy chăm chỉ lắng nghe Lời Kinh Thánh một cách cẩn thận và cầu khẩn, hãy đọc và suy gẫm Kinh Thánh.  Có lẽ chính bạn nữa sẽ nhận lãnh sự cứu rỗi trong khi Đức Chúa Trời dùng cuốn sách Luật Pháp của Ngài, cuốn Kinh Thánh, gọi mời bạn.
  Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm CHÚA, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của CHÚA.
  Sô-phô-ni 2: 3
DẦU BẠN ĐÃ SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI DẪU CÓ XẤU XA BAO NHIÊU HAY TỘI LỖI CỦA BẠN DẪU CÓ GHÊ GỚM BAO NHIÊU, RẤT CÓ THỂ BỞI SỰ THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, NGÀI ĐÃ CHỌN ĐỂ BẠN TRỞ NÊN ĐƯỢC CỨU RỖI.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời làm mọi điều theo kỳ hạn của Ngài. Vì vậy, bạn phải kiên nhẫn chờ đợi Chúa trong khi bạn tiếp tục học hỏi từ Kinh Thánh.
  Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của CHÚA. 
  Ca-thương 3:26
  Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.  Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài: Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. 
  Thi-thiên 62: 7, 8

CẦU XIN ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT TRÊN BẠN VÀ CỨU BẠN KHỎI SỰ HỦY DIỆT SAU CÙNG


Trong khi đó, để khích lệ và dạy dỗ bạn trong Lời của Đức Chúa Trời, mời bạn hãy tiếp tục lắng nghe:

Đài Phát Thanh Gia Đình / Family RadioNếu bạn có câu hỏi nào về những gì đã đọc hay nếu bạn muốn nhận miễn phí tập hướng dẫn về các chương trình phát thanh trên toàn thế giới xin viết về địa chỉ dưới đây:
Family Radio
Oakland, CA 94621 USA

Trên mạng lưới điện toán www.familyradio.com
E-mail : International@familyradio.com


Chúng tôi phát thanh trên các làn sóng ngắn, đài AM, các đài phát thanh địa phương và qua vệ tinh truyền thanh trên toàn thế giới qua 38 ngôn ngữ khác nhau.