Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

ĐỒNG LÚA VÀNG


 

        (Mathiơ 9: 27- 28)


 
Kìa xem đồng lúa đã vàng
    Chúng ta hiệp một lên đàng xông pha
 Sẵn-sàng cứu vớt người ta
Dắt đem về chốn Nhà Cha đời-đời
     Thị-thành, thôn-dã nơi nơi …
      Luân-vong, thống-khổ bao người khóc than
      Khoanh tay ngồi ngó sao an
Nợ thương ai trả, máu oan ai đền
  Cùng nhau ta cố tiến lên
   Sức thiêng mạnh-mẽ, ơn trên dồi-dào
      Gặp thời, không gặp đừng nao !


 
                             Sài gòn, 25-3-1955
                       Cố Mục sư Lưu Văn Mão.