Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

LỜI HAY Ý ĐẸP - 5


 Tin cậy vào lời Chúa là cách 
phòng vệ chắc chắn nhất chống lại cám dỗ.
Hy vọng là vốn liếng của người nghèo.Hãy giữ vững đức tin nhưng đừng giữ riêng cho mình.


Thà là nuốt đi kiêu hãnh, còn hơn nuốt lời.

Đối với người theo Chúa
thì quyển sách đáng đọc nhất là quyển Thánh Kinh.Không phải tất cả các tặng phẩm đều miễn phí, 
có thứ mang giá ẩn giấu.

Lúc khó khăn là lúc tin cậy.

Tri thức trong tuổi trẻ là khôn ngoan trong tuổi già.

Ngôn ngữ là cái áo của tư tưởng.

Trung trực là dấu hiệu của người chân thật.

Đức tin cần thực tập mới vững mạnh.

Chúa ban hy vọng cho ta, khi ta giúp đỡ kẻ khác.

 Trích nguồn: dainguonsong