Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Loan Báo Tin Mừng
Trước khi về trời, Thầy Giêsu đã nhắn nhủ các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16:15.20).
Marco còn hoà theo: Các Môn đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông.
Trước hết, chúng ta duyệt lại một số cách loan báo Tin Mừng nhan nhản trước mắt:
Nếu bạn cho rằng: Loan báo Tin Mừng là công bố Lời Chúa trước cộng đoàn theo lịch trình sẵn có.
Đây là kiểu loan báo Tin Mừng - Thùng rỗng kêu to…

Nếu tôi cho rằng: Loan báo Tin Mừng là thuyết trình theo đơn đặt hàng của cấp trên: Phải nói gần như nguyên văn bài bản đã dọn sẵn.
Đây cũng là kiểu loan báo Tin Mừng - Thùng rỗng kêu to…

Tôi còn nhớ trong một cộng đoàn kia. Trước khi anh em nói bài, anh trưởng dặn tới dặn lui:
Anh em chỉ cần đọc gần như nguyên văn rồi giải thích thêm một chút là được rồi.
Vô phúc cho tên nào dám soạn lại theo ý của mình dù rằng vẫn dựa vào những ý quan trọng… sẽ bị kết tội là phá rối thể thống nhất của cả một giáo trình và tay đó sẽ bị từ từ cho ngồi chơi xơi nước…
Nếu ông cho rằng: Loan báo Tin Mừng là chúi đầu vào nghiên cứu cả chục bài chia sẻ trên mạng... xào đi nấu lại thành một bài của mình rồi cứ thế oang oang giảng dạy thiên hạ…
Đây quả là kiểu loan báo Tin Mừng - Thùng rỗng kêu to…

Anh em Phật giáo gọi những kiểu loan báo Tin Mừng trên là nhai bã mía.
Tại sao gọi là nhai bã mía?
Bởi vì mình nhai lại khúc bã mía nhạt nhách mà người ta đã rút hết chất ngọt, giống như một dĩa CD đã được ghi hàng trăm bài viết hoặc hàng ngàn lời chia sẻ khác nhau. Khi cần, cứ việc nhấn nút là dĩa CD không hồn tự động phát lại y như những gì đã được ghi nhớ trong đầu – chứ không phải được cảm nghiệm trong tâm…
Đây chính là kiểu loan báo Tin Mừng - Thùng rỗng kêu to… 

Vậy loan báo Tin Mừng đích thực có những điều kiện nào?
Có 2 điều kiện căn bản:
- Chính mình tâm đắc, cảm nghiệm sức sống của Lời Chúa
- Khi chia sẻ, cảm nhận có Chúa cùng họat động với mình
Điều kiện thứ nhất: Chính mình tâm đắc, cảm nghiệm được điều mình chia sẻ theo khuôn vàng thước ngọc:
Tin điều mình đọc, sống điều mình Tin và giảng điều mình sống.
Đây là một trong hàng trăm thí dụ Thầy Giêsu chia sẻ điều mình sống.
Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. (Giăng 15:32)
Lý do: Thầy Giêsu cảm nghiệm rất rõ sự hiện diện của Chúa Cha trong mình. Cho nên Thầy Giêsu không cảm thấy cô độc…
Điều kiện thứ hai: cũng chính là kết quả của điều kiện thứ nhất.
Một khi ta thấm Lời Chúa thì cũng có nghĩa là ta thấm sự sống, sức mạnh của Chúa nói cách khác: ta thấm chính Chúa vào lòng mình.
Như Marco đã chia sẻ: Có Chúa cùng hoạt động với mình. 
Tất nhiên là không cần phải đợi võ công thượng thặng ta mới lên đường loan báo Tin Mừng.
Mà chỉ cần khám phá tới đâu... ta chia sẻ tới đó…
Cảm nhận tới đâu... ta loan báo Tin Mừng tới đó…

Rồi dần dần…
Lời Chúa thấm vào ta…
Sức sống của Chúa luân chuyển trong ta
Sức mạnh của Chúa lan toả trong ta
Tình yêu của Chúa bao phủ lấy ta…
Sự hiện diện của Ngài ngày càng đậm nét trong ta…

Tất nhiên là… công cuộc loan báo Tin Mừng của ta càng hiệu quả hơn…
Không còn thùng rỗng kêu to nữa…
Nhưng nó nhẹ nhàng thấm vào lòng người
Như Lời Chúa từ từ thấm vào lòng mình… suốt cuộc đời.

Lung Linh