Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SỰ SỐNG

“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.”  (Thi thiên 139:14)

Con người là tạo vật cao quý nhất của Đức Chúa Trời. Điều này được tỏ bày không đâu đầy đủ và rõ ràng hơn là Thánh Kinh. Một số trích dẫn sau đây từ Thánh Kinh sẽ cho chúng ta thấy giá trị và sự cao quí của con người, ngõ hầu có một quan điểm rõ ràng và dứt khoát hơn trước một vấn nạn nổi cộm giữa xã hội ngày nay đó là “Nạn Phá Thai”.
Khởi Đầu của Sự Sống:  


Sự Sống Là Do Đức Chúa Trời Ban Cho:

Kinh Thánh  sách Sáng thế ký chương 1 cho chúng ta biết ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào  lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng thế ký 2:7). Quan điểm Cơ Đốc Nhân về con người  đặt nền tảng trên Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Con người là tạo vật của Đức Chúa Trời , được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. 


Theo M.J.Erickson: “Trước tiên, điều nầy có nghĩa là con người phải được xem là có nguồn gốc, không qua một quy trình tiến hoá ngẫu nhiên, mà là do một Đức Chúa Trời hành động có mục đích và có ý thức. Bởi đó, sự hiện hữu của con người là có lý do, một lý do nằm trong ý định của Hữu Thể Tối Cao.”


Cho dù ngày nay với văn minh và khoa học kỹ thuật hiện đại, người ta có thể chế tạo ra những người máy, nó có thể rất giống người thật, có thể làm được nhiều việc khó khăn hơn người thật, có thể nghe, hiểu và làm theo ý của người tạo ra nó. Thật tuyệt vời thay sự khôn ngoan của con người, chỉ tiếc một điều những robot do con người chế tạo không có sự sống và nó chỉ là những cỗ người máy mà thôi. Loài người do Đức Chúa Trời tạo dựng, Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh, đó là điều con người không làm được. Chính vì chúng ta không làm ra được, chỉ nhận lãnh bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời, vậy nên chúng ta phải quí trọng và bảo vệ  sự sống.    

Con Người Mang Ảnh Tượng Của Đức Chúa Trời:

Ngay từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã có ý định tạo nên con người thật tốt đẹp và cao trọng, đó là con người được mang ảnh tượng của Ngài: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, ... Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời;” (Sáng thế ký 1:26-27). 

Mang hình ảnh của Đức Chúa Trời còn có nghĩa là được thọ hưởng bản chất yêu thương, thánh khiết, công bình của Đức Chúa Trời. Mang ảnh tượng Đức Chúa Trời còn có nghĩa là chúng ta có khả năng đối xử nhân từ hay thương xót người khác, có khả năng đem đến sự bình an, vui mừng, hy vọng cho những người sống chung quanh mình. Cho đến bây giờ con người vẫn phải kinh ngạc lạ lùng, không hiểu vì sao Đức Chúa Trời lại ban cho mình đặc ân được mang ảnh tượng vô cùng tốt đẹp của Ngài. Trong sự kinh ngạc ấy, thi sĩ Đa vít đã viết lên những lời tán tụng nầy: “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người.” (Thi thiên 8:4-6)


Đức Chúa Trời Tạo Dựng Con Người  Cách Đáng Sợ Lạ Lùng
 
Một Thạc sĩ bác sĩ Cơ Đốc viết về sự hình thành con người như sau: “Cơ thể con người được hình thành trong bụng mẹ một cách kỳ diệu từ một tế bào gốc gọi là trứng. Trứng là sự kết hợp của hai hạt giống đặc biệt rất nhỏ mà Y học gọi là tế bào sinh dục: tinh trùng trong cơ thể người cha và noãn trong cơ thể người mẹ.”[2] Đây cũng là cảm nhận đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã cảm động vua Đa vít để ông viết ra cảm xúc của mình trong Thi thiên 139: 13-16 “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.”Phải, Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người bởi quyền năng cao cả, theo ý định tốt lành và kế hoạch khôn ngoan của Ngài. Đức Chúa Trời  Quan Tâm Đến Những Em Bé Chưa Được Sinh Ra

       Có lúc người ta tưởng rằng loài người tự nhiên có mặt trên đất, nhưng lời Kinh Thánh thì cho chúng ta biết sự có mặt của chúng ta trên đất nầy đã nằm trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời rồi. Chúa phán với tiên tri Giêrêmi: “trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” - Giê-rê-mi 1:5.  Khi người ta quan niệm sự sống con người chỉ bắt đầu từ lúc đứa bé chào đời thì người ta sẽ phải trả lời ra sao với Lời Chúa phán: “Hỡi các cù lao, hãy nghe ta! Hỡi các dân xa lạ hãy ghé tai! Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta.” (Ê-sai 49:1). Dùng lời Đức Chúa Trời làm nền tảng, Mục sư Rick Warren viết: “Việc bạn ra đời không phải là một nhầm lẫn hay rủi ro, và cuộc đời của bạn cũng không phải là một sự may mắn về bản chất. Cha mẹ của bạn có thể đã không tính trước về sự ra đời của bạn, nhưng Đức Chúa Trời thì có đấy. Ngài không hề ngạc nhiên khi bạn ra đời. Trên thực tế, Ngài trông đợi điều đó.”[3], Vua Đa vít viết bài ca ngợi sự toàn năng và toàn tri của Đức Chúa Trời: “Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi thiên 139:15-16). Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết một thai nhi trong bụng mẹ nó không phải là một sự tình cờ, cũng không phải do cha mẹ nó, mà là do chính Đức Chúa Trời tạo dựng nên: “Đức Giê-hô-va là Đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ.” (Êsai 44:2a). Rick Warren viết tiếp: “Từ rất lâu trước khi bạn hoài thai trong bụng mẹ mình, thì bạn đã được hoài thai trong tâm trí của Đức Chúa Trời rồi. Không phải là định mệnh, không phải sự tình cờ, không phải may mắn, không phải ngẫu nhiên mà bạn đang thở ngay trong lúc này đây. Bạn hiện sống vì Đức Chúa Trời muốn tạo dựng bạn!” 

Vậy nên, nương trên lời Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân phải mạnh dạn khẳng định niềm tin khác với quan điểm đời nầy: sự sống con người đã bắt đầu từ khi thai nhi được thụ thai trong lòng mẹ. Đức Chúa Trời đã xác nhận điều nầy cho chúng ta trong Kinh Thánh, Ê-sai 46: 3-4 “Hỡi nhà Gia cốp, và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Ysơraên, hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu, tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.”