Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

ĐỒNG BỌN HAY ĐỒNG ĐỘI?CHÂM NGÔN


12: 12 Kẻ hung ác tham lam của hoạnh tài;

                 Song rễ của người công chính sanh bông trái.

          12 Kẻ gian muốn đoạt cả vật đã chia cho đồng bọn,

                 Còn người công chính chỉ muốn giúp đỡ lẫn nhau.


                 (Bản Hiện Đại)


__________________________________________Bạn mong muốn gì khi nghĩ đến người khác? Chiếm đoạt những điều người khác có hay giúp đỡ họ.

1. Kẻ hung ác cấu kết với nhau để gây tội ác


Căn cứ vào Thi Thiên 10:2 thì chẳng phải chỉ một người mà nhiều người cùng nhau gây tội ác.

Kẻ ác, vì lòng kiêu ngạo, hăm hở rượt theo người khốn cùng; 

 Nguyện chúng nó phải mắc trong mưu chước mình đã toan.

- Hoàng tử Am-nôn và ông Giô-na-đáp là hai kẻ hung ác. Một người hung bạo, môt người mưu mô xảo quyệt. Nghe theo mưu kế của ông Giô-na-đáp, hoàng tử Am-nôn đã lừa dối vua Đa-vít và cưỡng hiếp người em cùng cha khác mẹ của mình là công chúa Ta-ma. (II Sa-mu-ên 13:3-5)
- Vua A-háp và hoàng hậu Giê-sa-bên là hai người hung ác. Một người tham lam, một người có mưu kế thoả mãn lòng tham. Hai kẻ hung ác này lôi kéo người khác vu cáo ông Na-bốt, rồi ném đá giết chết ông. Thế là vua A-háp chiếm đoạt vườn nho của ông Na-bốt. (I Các Vua 21:1-16)

- Thợ bạc Đê-mê-triu chế ra những mô hình nhỏ bằng bạc của đền thờ nữ thần Ạt-tê-mít. Khi thấy nhiều người dân thành phố Ê-phê-sô tin Chúa, không thờ thần tượng nữa, ông Đê-mê-triu liên kết với các bạn đồng nghiệp gây nên cuộc bạo loạn để phản đối việc truyền giảng Tin Lành của ông Phao-lô. (Công Vụ 19:23-34) 

- Những người Pha-ri-si bàn mưu tính kế với phe Hê-rốt để giết Chúa Giê-xu. (Ma-thi-ơ 12:14; 22:34)

- Trong cộng đồng Cơ Đốc không thiếu vắng kẻ hung ác. Ông Phao-lô khuyên: Hãy coi chừng những kẻ tạo nên chia rẽ và gây cớ vấp ngã, chống lại giáo lý mà anh chị em đã học. Hãy tránh xa những kẻ ấy. Vì những kẻ ấy không phục vụ Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, nhưng họ phục vụ cái bụng họ. Họ dùng những lời ngọt ngào và nịnh bợ mà quyến rũ những người có lòng chất phác thật thà. (Rô-ma 16:17-18)

2. Người công chính gây dựng, giúp đỡ lẫn nhau

Kinh Thánh có ghi kết quả của đời sống kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng khôn ngoan thiên thượng thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hoà, nhã nhặn, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và những trái tốt, không thiên vị, không đạo đức giả. Rồi những người kiến tạo hoà bình sẽ gặt được kết quả của công chính đã gieo ra trong hoà bình. (Gia-cơ 3:17-18)
 


Kết thúc thư gửi cho Hội Thánh tại Rô-ma, ông Phao-lô nhắc đến đời sống của những người công chính. Đó là bà Phê-bê, “người cứu giúp” nhiều người, bà Bê-rít-sin và ông A-qui-la đã “liều chết để cứu sự sống” ông Phao-lô, bà Ma-ry “có nhiều công khó”… (Rô-ma 16:1-2; 3-4; 6)    
Đời sống bạn kết quả ra sao?  

Oaktreevu