Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Nếu …Được Cả Thế Giới


Bạn có biết tại sao Đức Chúa Jêsus phán: “ nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích lợi gì” chăng?( Theo kinh thánh sách Mác 8:36).
  Loài người chúng ta không những có thân thể mà còn có linh hồn nữa.Vậy, linh hồn con người là gì? Thân thể là phần hữu hình, nghĩa là phần thấy được, rờ được, cảm xúc được và bị hư hoại, tiêu mất đi. Linh hồn là phần vô hình và bất diệt, nghĩa là không thấy, không sờ được, nhưng không thể huỷ diệt được.
  Chết không phải là chấm dứt mọi sự. Chết chỉ là chấm dứt sự sống và sự hoạt động của thân thể hữu hình nầy mà thôi. Bấy giờ, linh hồn tồn tại trong cõi đời đời vô cùng, là nơi linh hồn phải sống bất tận hoặc tại thiên đàng hay ở địa ngục

  Người ta thường cẩn thận lo cho tương lai ngắn ngủi và tạm bợ của đời sống nầy. Nhưng ai thật sự khôn ngoan sẽ lo lắng cho, chuẩn bị cho tương lai đời đời của mình.
  Kinh thánh, Lời của Đức Chúa Trời phán với loài người, bày tỏ về những gì xảy ra cho linh hồn chúng ta trong thời hiện tại và cõi tương lai đời đời. Tất cả tội lỗi, tức là mọi điều vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời thánh khiết đều lưu lại dấu vết hoen ố trên lương tâm chúng ta, chẳng hạn như:
1.      Mọi lời nói hư không:“ Ta ( là Chúa) nói cùng các ngươi, mọi lời tầm phào mà người ta nói ra đều phải khai trình trong ngày phán xét » (Mathiơ 12:36)
2.      Mọi tư tưởng tà ác:” Vì từ trong, tức từ trong lòng mà ra những ác tưởng, gian dâm…” (Mác 7:22).
 Thật vậy, chúng ta luôn để lại hậu quả trên lương tâm, trong thân thể, trong cuộc đời chúng ta và cả trong cõi tương lai đời đời nữa. Kinh thánh tuyên bố:” Mọi người ( kể cả bạn và tôi) đều đã phạm tội, thiếu hụt vinh quang của Đức Chúa Trời”
  Bạn có biết rằng dục vọng của mắt, sự dối trá của lưỡi và bàn tay trộm cắp hiện tại, có thể vượt qua con mắt của loài người và toà án đời nầy, nhưng không thể thoát khỏi con mắt của Đức Chúa Trời và toà án sau cùng của Ngài chăng? Ngày nay, chúng ta đang sống trong thế giới mà tội lỗi không còn bị coi là đáng ghê sợ, kinh tởm, nhưng Đức Chúa Trời không thể khoan dung và bỏ qua tội lỗi của bạn. Ngài nhìn thấy tội lỗi là điều kinh khủng và gớm ghiếc, dường như một bác sĩ đánh giá bệnh cùi hủi, siđa. Bạn sẽ bị phán xét vì tội mình.
  Chắc chắc tội lỗi phải bị hình phạt. Chúng ta đang nếm tiền vị của sự đoán phạt nầy như là bất an, tuyệt vọng, sợ hãi vẫn liên tục khuấy rối chúng ta ngày và đêm. Tận trong con người, chúng ta có một năng lực của tội lỗi đang cai trị, thúc đẩy khiến chúng ta làm các điều gian ác, xấu xa…dầu biết mà không thoát khỏi được. Thế nhưng, dẫu đang mang cả khối tội lỗi, con người vẫn không kinh tởm, sợ hãi mà còn điêu luyện che đậy sự xấu xa, giả dối, cư xử lịch sự bên ngoài. Điều đó chỉ khiến chúng ta trở thành người đạo đức giả mà thôi.
  Kinh thánh nói rằng kẻ ác hay những người ghét bỏ Đức Chúa Trời chẳng hưởng sự bình an bao giờ (Giêrêmi 48:23).
  Sau khi thân thể chết, tội nhân phải đứng trước toà phán xét của Đức Chúa Trời thánh khiết là Đấng gớm ghét tội lỗi, và sau đó họ phải bị giam cầm trong hồ lửa đời đời vô cùng ( Esai 65:24). Đó là kết quả cuối cùng của những điều chúng ta gieo ra trong đời nầy.
  Nhưng Đức Chúa Trời đã quyết định lên tiếng với bạn. Dù đã bị lảng quên, bị xúc phạm và lăng nhục vì tội lỗi chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời thánh khiết vẫn tự đưa ra giải pháp cứu rỗi, vì Ngài nhớ đến linh hồn chết mất hư hoại của chúng ta và muốn cứu vớt loài người.Chúa đã nhớ đến chúng tôi : Ngài sẽ ban phước ( Thi thiên 115:12). Ngài yêu chúng ta nên Ngài đã ngự đến trong thân vị con người Jêsus để giải quyết nan đề tội lỗi trên căn bản công bình và yêu thương.
  Thay vì bạn và tôi phải bị phán xét và chịu đoán phạt đời đời thì Cứu Chúa Jêsus đã bằng lòng chết thay cho chúng ta. Huyết của Đấng Công Nghĩa, là  chính Đức Chúa Trời thánh khiết, vô tội, đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta. Câu hỏi muôn đời không trả lời được là vì sao Đức Chúa Trời lại yêu bạn và tôi, những tội nhân xấu xa và không xứng đáng? 2000 năm trước, Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá tàn bạo của người La Mã, chỉ vì tội của chính tôi và bạn. Nếu bạn từ chối tình yêu của Ngài thì thật vô cùng kiêu ngạo và đáng thương.
  “ Chúng ta thảy đều như chiên (cừu) đi lạc, ai theo đường nấy, Đấng Hằng Hữu đã làm cho tội lỗi của chúng ta đều chất trên Người( Jesus)” ( Esai 53:6). Thảm thay, đây là điều mà hằng triệu người đang làm. Họ chối bỏ giải pháp duy nhất của Chúa Jesus dành cho họ. Bạn muốn ở trong đại đa số những người tiếp tục đi đến chốn hư mất chăng? Hãy đứng lại và suy nghĩ.
  Thưa bạn, hãy đứng dậy. Hãy can đãm thành thật đối diện với chính mình. Có ích chi nếu cố chối bỏ tình trạng hư mất thật sự của mình. Đến phút nhắm mắt lìa trần, lời an ủi của người thân và bạn bè có ích gì? Xin nhớ rằng lúc ấy chỉ một mình bạn đối diện với Đức Chúa Trời và không ai có thể thay thế cho bạn được. Giờ ấy kinh khiếp chăng? Bạn có quyền chạy trốn và nại lý do chính đáng nào để chối từ Ngài nữa không?
  Nhưng nếu bạn lựa chọn giải pháp cứu rỗi của Ngài dành cho bạn ngay hôm nay bằng cách ăn năn tội và tin nhận Chúa Cứu Thế Jêsus, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và xoá bỏ mọi tội lỗi của bạn. Linh hồn bạn chắc chắn sẽ được sống hạnh phúc với Ngài trong cõi đời đời và ngay bây giờ. Ngài còn hứa ban cho bạn:
#  Sự thoả nguyện:“ Họ nhờ sự dư dật của Nhà Chúa mà được thoả nguyện; nguyện  Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa” (Thi thiên 36:8).
#   Sự bình an: “ Ta để sự bình an lại cho các ngươi, Ta cho các ngươi sự bình an chẳng như thế giới cho, lòng các ngươi chớ bối rối, cũng đừng sợ sệt” ( Giăng 14:27).
#   Sự vui mừng: “ Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng” ( Thi thiên 16:11).
  Bạn muốn tiếp nhận sự cứu rỗi Chúa ban cho, hãy mở lòng và cầu nguyện như sau:
          “Lạy Đức Chúa Trời, con là một tội nhân. Xin tha thứ mọi tội của con. Giờ đây, con xin tiếp nhận Ngài làm Cứu chúa và Chủ của đời sống con. Xin Thần Linh Ngài ngự vào tâm linh con để cai trị đời con mãi mãi. Trong Danh Cứu Chúa
 Jesus”.Amen”.
  Tôi cầu nguyện và mong ước bạn làm theo điều Đức Chúa Trời truyền phán. Ấy là:
       * thừa nhận các tội lỗi mình ( 1 Giăng 1:9).
        *tin Chúa Jesus ( Công vụ 16:31).
 Đây là phương pháp duy nhất Đức Chúa Trời đề ra để bạn được tha thứ, nhờ đó, bạn được bước vào trong Đức Chúa Trời, được ích lợi và hạnh phúc trong đời nầy cũng như cõi đời đời.
  Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho Bạn.