Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Mười Yêu


Lời người Nam :

Yêu em, Kinh Thánh thuộc làu
Yêu em, trung tín trước sau một lòng


Yêu em, giữ vẹn tình trong
Yêu em, lời Chúa trong lòng khắc ghi

Yêu em, ăn ở nhu mì 
Yêu em, lời nói, dáng đi dịu dàng

Yêu em, tánh hạnh đoan trang
Yêu em, yêu ngón tay đàn Thánh Ca

Yêu em, hiếu kính mẹ cha
Yêu em, bên Chúa thiết tha nguyện cầu.


Lời người Nữ:


Yêu anh, đứng đắn đàng hoàng 
Yêu anh, Kinh Thánh từng trang miệt mài

Yêu anh, cầu nguyện hôm mai
Yêu anh, dâng hiến không sai phần mười

Yêu anh, kính Chúa thương người
Yêu anh, luôn nở nụ cười khoan dung

Yêu anh, thờ Chúa tín trung 
Yêu anh, chứng đạo khắp vùng xa xăm

Yêu anh, lời Chúa chí chăm
Yêu anh, mến Chúa như tằm mến dâu

Chú thích:       Ở Việt Nam người ta nuôi tằm để kéo tơ dệt lụa.
Tằm sống chỉ nhờ lá dâu, nếu không có lá dâu thì tằm sẽ chết khô.
 ( Sưu tầm)