Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Ba điều giá trị

Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: Thời Gian, Lời Nói, Cơ Hội.

-     Ba điều trong đời không được đánh mất: Sự Thanh Thản, Hy vọng, Lòng Trung Thực.


-     Ba thứ có giá trị nhất trong đời: Lòng Yêu, Lòng Tự Tin, Bạn bè.


-     Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được: Giấc Mơ, Thành Công, Tài Sản


-     Ba điều làm nên giá trị một con người: Siêng Năng, Chân Thành, Thành Đạt.


-     Ba điều trong đời làm hỏng một con người: Rượu, Lòng Tự Cao, S Gin D.
Suu tam