Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN

Để nhận biết giá trị của một năm , hãy hỏi người sinh viên thi rớt. 

Để nhận biết giá trị của một tháng , hãy hỏi người mẹ đang chờ đứa con sắp chào đời . 


Để nhận biết giá trị của một tuần , hãy hỏi người phụ trách tờ tuần báo . 

Để nhận biết giá trị của một ngày , hãy hỏi người lao công quét rác . 


Để nhận biết giá trị của một giờ , hãy hỏi những người đang yêu .

Để nhận biết giá trị của một phút , hãy hỏi người vừa trễ mất chuyến bay .

Để nhận biết giá trị của một giây , hãy hỏi người vừa thoát tai nạn trong gang tất .

Để nhận biết giá trị của một phần ngàn giây , hãy hỏi vận động viên điền kinh suýt đoạt huy hương vàng

Để nhận biết giá trị của một đời người , hãy hỏi người trong cơn bệnh nặng .

Để nhận biết giá trị của năm tháng , hãy hỏi người thầy tóc bạc .

Hãy tận hưởng từng giây , từng phút mà bạn có ! Và chia sẽ thật sự với mọi người để biến những khoảng thời gian của bạn thành những khoẳng khắc hạnh phúc nhất .


ST